Yhteistyön muodot

Lukuisat yritykset ovat valinneet Naisten Pankin yhteistyökumppanikseen. Toteutettuja yhteistyön muotoja ovat olleet muun muassa tuoteyhteistyö, pro bono -yhteistyö, isommat ja pienemmät tapahtumat sekä varainhankinnallinen yhteistyö, jolloin yritys on ostanut Naisten Pankin osakesalkkuja, osakkeita tai tehnyt kertalahjoituksen.

Tue yrittäjyyttä kehitysmaissa

euroa

Hankelahjoitus

10 000€ vuosilahjoituksella yritys voi lähteä tukemaan korvamerkittyä Naisten Pankin hanketta kehitysmaassa. Yritys sidosryhmineen pääsee aitiopaikalta seuraamaan hankkeen edistymistä ja muutostarinoita. Yritys saa sovitusti raportteja sekä muuta viestintäsisältöä hankkeesta omiin kanaviinsa.

Varainhankinnallinen yhteistyö

Kertalahjoitus

Yritys voi tehdä kertalahjoituksen Naisten Pankin lahjoitustilille NORDEA FI63 1745 3000 1321 02 tai Osuuspankki FI47 5789 5420 0246 76. Kaikki lahjoitusvarat käytetään kehitysmaiden naisten yrittäjyyden sekä omatoimisen ja kestävän toimeentulon tukemiseksi Naisten Pankin hankemaissa.

Osakkuus ja osakesalkut

Naisten Pankin osakkaat tukevat pitkäjänteistä toimintaa kehitysmaiden naisten yrittäjyyden edistämiseksi. Yhden osakkeen hinta on 750 €. Yritys voi hankkia myös Naisten Pankin A-osakesalkun, joka on arvoltaan 7 500 € tai B-salkun, jonka arvo on 3 750 €. Osakkeiden ansiosta Naisten Pankin hankkeissa pystytään toteuttamaan esimerkiksi pitkäjänteistä kyläpankki- ja osuuskuntatoimintaa kestävän kehityksen periaattein. Yritysosakkaat saavat nimikoidun osakekirjan ja yritys listataan osakkaaksi yritysosakaslistaan. Osakkeita voi lahjoittaa myös liikelahjana ja niillä voi palkita yrityksen henkilökuntaa. Naisten Pankin osakkuuden voi hankkia täältä.

Tuoteyhteistyö

Yritys valitsee yhden tai useamman tuotteen tai tuoteryhmän, jonka kokonaismyynnistä se lahjoittaa osuuden Naisten Pankille. Lahjoitus voi olla prosenttiosuus, tietty euromäärä tai jokin muu sovittu lahjoitustapa, esim. varojen kerääminen Naisten Pankin osakkeen ostoon. Tieto lahjoituksesta Naisten Pankille täytyy näkyä tuotteen markkinoinnissa. Tuoteyhteistyötä voidaan soveltaa myös palvelualan yrityksissä.

Lahjoitus voidaan kytkeä uuteen, jo olemassa olevan tuotteen tai palvelun myyntiin. Lahjoitusaika voi olla kertaluonteinen, määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Päätöksen tekee yritys. Naisten Pankki tukee tuotteen tai palvelun markkinoinnissa yrityksen kanssa yhdessä sovitulla tavalla. Käytettävissä ovat valtakunnalliset verkkosivut ja sosiaalinen media sekä eri puolilla Suomea toimivien Naisten Pankin paikallisryhmien käyttämät viestintäkanavat, esim. uutiskirjeet ja Facebook-sivut.

Pro bono -yhteistyö

Yritys voi tukea Naisten Pankin toimintaa myös lahjoittamalla tai antamalla käyttöömme yrityksen osaamista kuten viestintä- ja digiosaamista, mainostilaa, painotyötä, logistiikka- ja kuljetusapua tai vaikkapa äänentoistolaitteet tai lavarakennelmat tapahtumiin. Erittäin tervetullutta on myös tilojen käyttö kokoontumisiin ja paikallisryhmien tavaroiden varastointiin.

Tapahtumat

Naisten Pankin suurin valtakunnallinen varainkeruutapahtuma, vuosittain järjestettävä Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma, tarjoaa loistavan mahdollisuuden valtakunnalliseen ja paikalliseen yhteistyöhön ja näkyvyyteen. Syyskuussa 2019 kävelytapahtuma järjestettiin yli sadalla paikkakunnalla Suomessa ja maailmalla. Tapahtuman avulla kerättiin huimat 100 000 € Naisten Pankin hanketyöhön. Ensi vuonna kävellään taas – ole mukana varmistamassa yrityksesi näkyvyys syksyn hyväätekevimmässä tapahtumassa.

 

Naisten Pankki on toiminut Nepalissa vuodesta 2008. Poliittisista levottomuuksista ja vuoden 2014 maanjäristyksestä kärsineessä maassa hanketyö on koostunut vaikuttamistyöstä mm. naisten oikeustietoisuuden lisäämiseksi, mutta myös osuuskassatoiminnan kehittämisestä.