Bhattedandan VDCn Bhaisen kylän osuuskunnan Focus Group Discussion käynnissä