hymyilevä nainen kurkkaa ikkunasta ja katsoo oikealle