Vad menas med ett Yrke?

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan

I Kvinnobankens projekt yrkesutbildas tusentals människor i utvecklinsländerna så att de får tag i en hållbar utkomst.

I projekten stöder man

1. kvinnornas möjligheter att klara sig ekonomiskt, deras färdigheter och rättigheter.
2. verksamhet som är inriktat på företagande – man ger yrkes- och företagarutbildning och beviljar smålån.

Ett Yrke är en av Kvinnobankens produkter i medelanskaffningen. Därför är begynnelsebokstaven i ordet yrke alltid en versal. Ett Yrke utgör en del av produktfamiljen i de immateriella Annorlunda Gåvorna som Kyrkans Utlandshjälp säljer och förmedlar. Olika Yrke-evenemang är viktiga för Kvinnobankens medelanskaffning. Runt om i landet har man gått, dansat, varit på kryssning, simmat, zumbat, kockat, golfat, sjungit, ätit och städat Yrken till u-landskvinnorna!

Med hjälp av ett Yrke (värde 30 euro) kan en kvinna starta ett eget företag. Hon kan skaffa ett djur till djurhushållningen eller redskap för att tillreda mat.

Ge ett Yrke till en kvinna här!