Ge en gåva

Gör en investering vars värde mångfaldigas! Många kvinnor i u-länderna drömmer just nu om en möjlighet att förändra sitt liv. Du kan hjälpa dem att förverkliga denna dröm genom att börja stöda Kvinnobanken. Du ger dem möjligheter att skaffa inkomster åt sig själva och sina familjer. Att stöda kvinnorna gagnar hela familjen.

Mer information om hur vi beaktar dataskydd och hanterar dina personuppgifter hittar du här. På våra sidor hittar du också personregisterbeskrivningar.

Ge en summa som passar dig

Du kan stöda kvinnorna i u-länderna genom att ge en valbar summa. Du kan också ge en gåva direkt på Kyrkans Utlandshjälps konto Nordea FI63 1745 3000 1321 02 eller OP: FI47 5789 5420 0246 76, meddelande: Kvinnobanken.

Vad kan man bekosta med min gåva?

  • 10 euro räcker för ett frösortiment för att starta ett jordbruk.
  • 15 euro räcker för att utbilda en kvinna om hennes rättigheter och i jämställdhet.
  • 20 euro räcker för att skaffa en gris som blir en början på djuruppfödning.

Bli månadsgivare

Som månadsgivare stöder du företagandet bland u-landskvinnorna. Summan du valt debiteras från ditt konto med en e-faktura. Det är ett behändigt sätt att regelbundet ge ett bidrag.

Gör en betydelsefull placering och bli aktionär

Du kan bli aktionär i Kvinnobanken genom att ge ett bidrag om 750 euro. Den summan utgör till exempel en byabanks startkapital i Kambodja.
Titta vilka alla som redan är aktionärer.

Bemärkelsedagsgåva

Dela med dig av glädjen över din bemärkelsedag! När du firar, kan du be dem som vill uppvakta dig att rikta gåvan till Kvinnobanken.

Testamentera till Kvinnobanken

Du kan stöda Kvinnobankens verksamhet även med ett testamente. Också en liten testamentsdonation har stor betydelse för en fattig familjs liv.

Uppvakta dina närmaste med en etisk gåva

Ge dina nära och kära en speciell gåva. Ge någon av Kvinnobankens gåvor t.ex. ett yrke, ett smålån eller en aktie i Kvinnobanken.

Bekanta dig med vad det är att vara en businessängel

Som businessängel ger du månatligen en summa för att förbättra u-landskvinnornas situation. Genom att investera i kvinnorna, investerar du i framtiden!

Genom att att stöda Kvinnobanken förbättrar du kvinnornas ställning och ökar deras utkomstmöjligheter.

Kontonummer:
OP FI47 5789 5420 0246 76
NORDEA FI63 1745 3000 1321 02

Meddelande: Kvinnobanken