Ge en Julgåva som uppfyller en kvinnas önskan

Den här julen kandu förverkliga något som många kvinnor drömmer om. Med ditt stöd kan en kvinna skaffa sig ett yrke. Uppfyll önskemålen i jul.

Mer information om hur vi beaktar dataskydd och hanterar dina personuppgifter hittar du här. På våra sidor hittar du också personregisterbeskrivningar.

Hur hjälper min gåva?

En utbildning innebär att en kvinna har möjlighet att förvärvsarbeta eller rentav starta ett eget företag. När kvinnan har inkomster gagnar det hela familjen och barnen, i synnerhet flickorna, kan gå i skola. En mamma som arbetar, läser och är samhällsaktiv, är en god förebild för sina barn. Den fattigdomsspiral som varat i generationer kan brytas.

Med 78 euro en spargrupp för kvinnor i tre byar
Med 46 euro dagvård till fyra barn
Med 30 euro kan en kvinna skaffa sig en yrkesutbildning

Du behövs för att

  • kvinnors rätt till människovärdigt arbete har fortfarande inte blivit praktik
  • fattigdom och ojämlikhet står i vägen för förverkligandet av kvinnors rättigheter
  • skolning och utkomst är nycklar till kvinnors förbättrade ställning

Arbete är inte bara arbete. Det är omsorg, trygghet och mat. Ditt stöd gör det möjligt för en kvinna att ta hand om sig själv och sina nära och kära. Donera nu!

Du kan också donera:

Vill du ge en företagsdonation?

Donera här >>