Stöd kvinnors arbete

Varje kvinna förtjänar möjligheten att arbeta och tjäna sitt uppehälle, men för många är detta fortfarande en avlägsen dröm. Du behövs för att varje kvinna ska kunna utbilda sig till ett yrke och starta ett företag, säkra sina barns utbildning, hälsa och framtid.

Kvinnas arbete är inte bara arbete. Det är trygghet, hopp och beslutanderätt. Tack för din donation!

Hur hjälper min gåva?

En utbildning innebär att en kvinna har möjlighet att förvärvsarbeta eller rentav starta ett eget företag. När kvinnan har inkomster gagnar det hela familjen och barnen, i synnerhet flickorna, kan gå i skola. En mamma som arbetar, läser och är samhällsaktiv, är en god förebild för sina barn. Den fattigdomsspiral som varat i generationer kan brytas.

  • Med 91 euro får en kvinna utbildning i ekonomiska färdigheter och kan starta eget företag 
  • Med 52 euro kan fem kvinnor skaffa sig en redovisningsutbildning 
  • Med 30 euro kan en kvinna skaffa sig en yrkesutbildning

Du behövs för att

  • kvinnors rätt till människovärdigt arbete har fortfarande inte blivit praktik
  • fattigdom och ojämlikhet står i vägen för förverkligandet av kvinnors rättigheter
  • skolning och utkomst är nycklar till kvinnors förbättrade ställning

Du kan också donera:

Donera här >>

Vill du ge en företagsdonation?

Donera här >>

Mer information om hur vi beaktar dataskydd och hanterar dina personuppgifter hittar du här. På våra sidor hittar du också personregisterbeskrivningar.