Utbildning tillhör alla!

Der är viktigt att minnas att alla kvinnor och flickor runt om i världen inte ha samma möjligheter att utbilda sig. En utbildning öppnar möjligheten för förvärvsarbete och beslutsfattande och medför stabilitet till hela familjen. Var med och se till att utbildning också är till för flickorna och kvinnorna!

Mer information om hur vi beaktar dataskydd och hanterar dina personuppgifter hittar du här. På våra sidor hittar du också personregisterbeskrivningar.