Annorlunda Gåva

Annorlunda Gåva - en gåva som förändrar världen. Med Annorlunda Gåvor stöder du kvinnors företagande och utkomst.

Med Kvinnobankens Annorlunda Gåvor stöder vi på ett hållbart sätt kvinnor och deras familjer och ofta också hela bysamhällen. När kvinnornas utkomst förbättras ökar hela samhällets inkomster och hela den samhällsekonomiska välfärden förbättras. Att stöda kvinnor är ett av de viktigaste sätten att minska fattigdomen.
Kom med att hjälpa och skicka kortet!

Stipendium till en flicka 25 €

Med hjälp av gåvan Stipendium till en flicka stöder du de mest utsatta flickornas skolgång. En flicka som har en utbildning är mer benägen att gifta sig och skaffa barn senare än de flickor som inte har utbildning och hon är medveten om sina rättigheter och möjligheter. Utbildning är nyckeln till yrke och utkomst i framtiden. När man utbildar flickor förbättras barnens och kvinnornas ställning betydlig. Att stöda flickorna är ett viktigt steg för att åstadkomma bestående förändring.

Ett yrke 30 €Yrke Kvinnobankens Annorlunda Gåva

Ett yrke kostar 30 euro. Med den summan får en u-landskvinna t.ex. ett smålån som tryggar henne en självständig utkomst i framtiden.

I bästa fall förbättrar investeringen på 30 euro många kvinnors liv. När en kvinna har återbetalat sitt lån på 30 euro kan pengarna lånas vidare till följande kvinna.

 

FöretagarutbildningenFöretagarutbilding_Kvinnobanken_300x225px 50 €

Ge en kvinna i ett utvecklingsland möjlighet att grunda ett eget företag och driva det framgångsrikt med hjälp av förtagarutbildningen.

 

Smålån  75 €

Smålånegåvan är en gåva för att förbättra kvinnornas ställning och utkomst i utvecklingsländerna. Med den här gåvan stöder vi smålåneverksamhet i utvecklingsländerna och hjälper kvinnor att få Smalan_Kvinnobankende verktyg som behövs för utkomst eller utbildning.

Med den här gåvan stöder vi på ett hållbart sätt kvinnor och deras familjer och ofta också hela bysamhällen. När kvinnornas utkomst förbättras ökar hela samhällets inkomster och hela den samhällsekonomiska välfärden förbättras. Att stöda kvinnor är ett av de viktigaste sätten att minska fattigdomen.

Med Kvinnobankens smålån stöder vi kvinnornas ställning i utvecklingsländerna och förbättrar deras utkomstmöjligheter.

Kvinnobankens aktie 750 €Kvinnobankens-Aktie

Tack vare aktier i Kvinnobanken kan man stöda bybanker och andelslag.
Kvinnobankens aktieägare får, om de så önskar, ett personligt aktiebrev och sitt namn i aktieinnehavarförteckningen.

Kvinnobanken samlar in bidrag för att utveckla kvinnors företagsverksamhet och utkomst enligt principerna för hållbar utveckling. När kvinnornas utkomst förbättras ökar hela bygemenskapens inkomster och på så sätt hela nationens välfärd.

 

Annorlunda gåva -broschyr

Beställ Kvinnobankens etiska gåvor idag och du hjälper u-landskvinnorna redan imorgon!