Annorlunda Gåva

Ge en Annorlunda Gåva från Kvinnobanken som gläder mottagaren på ett hållbart sätt. Du får ett elektroniskt eller traditionellt kort med vilket du kan berätta om gåvan.

Skaffa Kninnobankens annorlunda gåva från nätbutiken >>

 

Klimatgåva till en kvinna 20 € Nainen pitelee kasvintainta käsissään.

Hjälp kvinnor att lösa klimatutmaningar!

I många länder är kvinnors utkomst beroende av jordbruket som är särskilt utsatt för klimatpåverkan. Osäkrare skördar och längre färdvägar för att hämta vatten kräver mer och mer tid och arbete av kvinnor och flickor.

Kvinnornas utkomstmöjligheter blir snävare och flickornas skolgång avbryts. Klimatförändringen leder därmed också till att jämställdhet blir svårare att uppnå.

Med klimatgåvan till en kvinna ger du kvinnor och deras familjer bland annat utbildning i klimatförändringar, hållbara odlingsmetoder och återvinning. Med hjälp av praktiska lösningar blir kvinnornas ekonomi bättre och flickorna kan fortsätta sin skolgång

Stipendium till en flicka 25 €

Ge en flicka chansen att utbilda sig!

Med gåvan Stipendium till en flicka stöder du de mest utsatta flickornas yrkesutbildning. Stipendiet täcker yrkesskolavgiften samt eventuella kostnader för skolresor, och möjliggör därigenom flickornas skolgång. Att trygga flickornas utbildning är ett av de mest effektiva sätten att minska fattigdomen.

 

 

Ett yrke 30 €

Ge en kvinna chansen att skaffa sig en utkomst!

Med gåvan Yrke stöds u-landskvinnornas yrkesutbildning och företagande. Kvinnorna lär sig odlingsmetoder, får insikter i djurskötsel eller kan utbilda sig till ett helt nytt yrke till exempel inom hantverk eller handel.

 

 

 

Företagarutbildningen 50 €

Ge en kvinna chansen att starta ett företag!

Med gåvan ”Företagarutbildning” stöds u-landskvinnornas utbildning och utkomstmöjligheter. Kvinnor med entreprenörsanda erbjuds utbildningar med målet att de startar egna företag. De får bland annat lära sig försäljning, marknadsföring och grunderna i företagande.

 

 

 

Smålån  75 €

Ge en kvinna chansen att lyfta ett smålån!

Med gåvan Smålån stöds verksamheten i Kvinnobankens spar- och lånegrupper och andelslag. När en byabank startar deltar alla kvinnor i en utbildning i ekonomi. Där går man igenom grunderna i ekonomiplanering, sparande och skuldhantering. Det ger en hållbar grund för att skaffa sig en utkomst.

 

 

Kvinnobankens aktie 750 €Aktiebrev som är rullas ihop.

Kvinnobankens aktie är en donation vars avkastning är en mera jämställd värld!

Gåvan gör det möjligt att främja yrkesutbildning, företagande och jämställdhet för kvinnor i utsatt position. Aktieägarnas stöd gör att vi kan arbeta långsiktigt och skapa hållbar förändring. Aktieägarna får regelbundna rapporter om arbetets resultat samt inbjudningar till evenemang såsom den årliga aktieägarkvällen.

 

 

Beställ Kvinnobankens gåva och du hjälper kvinnor i u-länderna >>