Vad är Kvinnobanken?

Nainen nojaa lasittomaan ikkunaan, takanaan punainen verho ja katsoo päättäväisesti kameraan.

Ge en gåva

euro

Kvinnobanken är en gemenskap och en fond för att stöda kvinnors företagande och utkomst i u-länderna. Kvinnobanken grundades i maj 2007 som ett samarbete mellan Kyrkans Utlandshjälp och inflytelserika kvinnor som besökt Liberia.

Vad är Kvinnobanken?

Kvinnobanken är en gemenskap och en fond för att stöda kvinnors företagande och utkomst i u-länder. Kvinnobanken startades i maj 2007  som ett samarbete mellan Kyrkans Utlandshjälp och inflytelserika kvinnor som besökt Liberia. Kvinnobanken’s broschyr kan du hitta här.

Verksamhetens hörnstenar i Kvinnobanken

Kvinnobanken är ett volontärnätverk som vill förbättra u-landskvinnornas ställning genom att samla in donationer för att utveckla kvinnornas egenföretagande och yrkes- och företagarutbildningar. Kyrkans Utlandshjälp förvaltar Kvinnobankens medel och genomför projekten i u-länderna.

Drömmen

Allt fler u-landskvinnor har fått möjlighet att resa sig ur fattigdomen, allt fler familjer har fått bröd på bordet, allt fler byar mår bättre och människor runt om världen har anslutit sig till att förvekliga denna dröm.

Missionen

Kvinnobanken stöder u-landskvinnornas företagande och deras strävan till egen utkomst i enlighet med principerna för hållbar utveckling.

Värden

Uppfinningsrikedom och uthållighet behövs i svåra situationer, glädje uppmuntrar att fortsätta, ömsesidig respekt och samhörighet hjälper framåt, hopp blir till verklighet genom handlingar och transparens föder tillit.

Utgångspunkten och målen för Kvinnobanken

Målet för Kvinnobanken är att stöda kvinnornas företagande i u-länderna för att övervinna fattigdomen både i Afrika och i de andra världsdelarna. I synnerhet i u-länderna är kvinnorna och flickorna en outnyttjad resurs när det gäller att utveckla samhället.

I många internationella forum har man konstaterat att en förbättring av kvinnornas utkomstmöjligheter, hör till de viktigaste metoderna att avskaffa fattigdomen. Kvinnorna är ofta de allra fattigaste av de fattiga.

Det är viktigt att förbättra kvinnornas ställning och utkomst, om man vill avskaffa fattigdomen och förbättra levnadsstandarden. Genom att på ett hållbart sätt stöda kvinnor stöder du familjen och ofta hela bygemenskapen. När kvinnornas utkomst förbättras ökar det hela familjens inkomster. I många projekt har också männen sin egen roll. Till exempel i Kambodja är både män och kvinnor medlemmar i bybankerna.

De konstituerande medlemmarna i Kvinnobanken konstaterade detsamma under sin resa till Liberia 2007. De träffade många arbetssamma, flitiga och idérika kvinnor som hade alla förutsättningar att verka för att förbättra sin familjs ekonomi, men på grund av ekonomiska begränsningar hade de inte möjligheter att i praktiken förverkliga sin potential.

Kvinnobanken uppkom ur en vilja att hjälpa dessa kvinnor och andra kvinnor i u-länder i deras strävan till en bättre utkomst.

Att man särskilt fäster uppmärksamheten vid kvinnorna i utvecklingssamarbetet,  innebär ingalunda att inte också män kunde dra nytta av Kvinnobankens projekt. I många projekt har också männen sin egen roll. Till exempel i bybankerna i Kambodja är både män och kvinnor medlemmar. Att förbättra kvinnornas ställning bidrar direkt till att förbättra hela familjen och till och med hela bygemenskapens välfärd.