Information till media

Med de medel Kvinnobanken införskaffar, finansieras sådana projekt som främjar kvinnornas företagande i utvecklingsländerna.

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

Kvinnobanken har redan samlat in över 19 miljoner euro.

Varifrån kommer pengarna?

Kvinnobanken energiska medlemmar arrangerar och arbetar frivilligt för hundratals evenemang, insamlingar, jippon, basarer, loppis osv runtom i Finland varje år. Intäkterna går till Kvinnobanken.

Vart går pengarna?

Vi stöder

  • projekt som ökar kvinnornas utkomstmöjligheter, kunnande och rättigheter
  • smålån, yrkesutbildning och annan verksamhet som främjar företagandet
  • många nya innovativa pilotprojekt vilka avser att öka kvinnornas utkomstmöjligheter.

Hur många har fått hjälp?

De som fått direkt hjälp uppgår till 30 000 personer. Indirekt har vi hjälpt över 140 000 personer eftersom den hjälp en kvinna får gagnar hela familjen och byn.

Läs mera om våra projekt här.

Hur förs pengarna fram?

Kvinnobankens projekt administreras av Kyrkans Utlandshjälp som är Finlands största utvecklingssamarbetsorganisation. Utlandshjälpen har gedigen erfarenhet av humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete och har ett stort nätverk av sakkunniga till sitt förfogande. Kvinnobankens medel (fond) förvaltas av stiftelsen Kyrkans Utlandshjälp.   Vi rapporterar regelbundet om vår verksamhet. Läs mera om verksamheten här.

Årsöversikter

Kvinnobankens årsöversikt publiceras en gång i året i slutet av bokföringsperioden. I delårsrapporterna berättar vi om Kvinnobankens projekt och verksamhet halvårsv.