Lokalgrupper

Kom med i Kvinnobankens verksamhet och stöd kvinnor i u-länderna!

Kvinnobanken har aktiva lokalgrupper på många orter i Finland. Cellerna ordnar evenemang och verksamhet med sina frivilliga.

Välkommen med till Kvinnobankens verksamhet på dit eget hemort!

Titta på alla grupper här!