Kvinnobankens aktionär

Gör en betydelsefull placering och bli aktionär.

Du kan bli aktionär i Kvinnobanken genom att ge ett bidrag om 750 euro. Den summan utgör till exempel en byabanks startkapital i Kambodja.

Var vänlig och fyll i formuläret. Om du önskar få ett aktiebrev som minne, kan du välja att skriva ut det själv eller få det hemsänt per post. Ifall du önskar att ditt namn skall upptas i aktieinnehavarförteckningen, skall du minnas att ange det i formuläret.

Ifall aktieinnehavarna är flera än en, skall du i fältet “Tilläggsuppgifter ” uppge de övrigas namn och kontaktuppgifter. Ni kan gärna ange ett namn för er grupp. Också det namnet kan upptas i innehavarförteckningen.

Se vilka alla som redan är aktionärer.