Bli Kvinnobankens partner!

Nainen istuu

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro


Investeringar i Kvinnobanken förbättrar kvinnornas utkomstmöjligheter världen runt.

ETT FÖRETAG SOM VI SAMARBETAR MED:

  • följer FN:s principer för hållbar utveckling.
  • följer arbetsavtalen.
  • förhindrar alla slag av diskriminering på arbetsplatsen.
  • ser till att arbetshälsan och -tryggheten upprätthålls.
  • ser till att miljöskyddet, avfallshanteringen, -sorteringen och återvinningen fungerar.

Ett mångsidigt och ansvarsfullt företagande är ett effektivt sätt att minska fattigdomen och öka jämlikheten i sköra länder. En företagsdonation gör det möjligt för allt flera kvinnor att få utbildning och grunda ett företag, vilket i sin tur bidrar till en rättvisare värld.

Fattigdomen berör särskilt kvinnor och barn. Att satsa på kvinnornas utbildning och företagande, är enligt undersökningar det effektivaste sättet att minska fattigdomen i hela lokalsamhället samtidigt som det medför bestående livsförändringar för de kvinnor som är involverade. Därför koncentrerar Kvinnobanken sig på utbildning och företagande.

Företag som är ansvarsfulla innehar en nyckelposition. Ett långsiktigt och målinriktat arbete ger de bästa resultaten. Vår gemensamma målsättning är ett gott och jämlikt liv till så många kvinnoföretagare och deras familjer som möjligt.

Ända sedan starten har Kvinnobanken samarbetat med finländska företag. Med hjälp av samarbetet kan företaget bredda sitt kundnätverk och öka sin synlighet och framstå som ett företag som bär sitt samhällsansvar.

Till företag kan vi erbjuda flera olika samarbetsalternativ, från engångsdonationer till ett långvarigt partnerskap som gagnar båda parter.

Intresserad? Vi berättar gärna mera om vårt arbete kring kvinnors företagande i sköra länder.

 

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

Ta kontakt!

Vi erbjuder olika samarbetsalternativ till företag. Allt från att skaffa Kvinnobankens aktier till långvarigt strategiskt partnerskap.

Hur skulle ditt företag vilja stöda Kvinnobankens verksamhet? Vilka önskemål har du om samarbetet? Ta kontakt med oss, vi berättar gärna mera!

Leena Salmio leena.salmio(at)kirkonulkomaanapu.fi

Du kan donera även direkt på kontot :  FI63 1745 3000 1321 02.
Eller genom att kontakta vår kundtjänst  kvinnobanken @ kua.fi / tfn. 020 787 1201

Håll dig uppdaterad och beställ Kvinnobankens nyhetsbrev!