Yrityskumppaniksi Naisten Pankille

Lahjoita

euroa

 

Naisten Pankki on suomalainen innovaatio, joka on toiminut menestyksekkäästi vuodesta 2007 kehitysmaiden naisten yrittäjyyden, omaehtoisen toimeentulon ja ammattikoulutuksen edistämiseksi. Naisten Pankilla on hankkeita kuudessa maailman köyhimmistä maista, joissa se toimii kestävän kehityksen periaattein ja auttaa naisia auttamaan itseään ja perheitään.

Naisten Pankki on jo useita vuosia tehnyt yhteistyötä niin valtakunnallisten kuin paikallisten yritysten kanssa. Tekemällä yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa Naisten Pankin työ tulee tutummaksi ja toiminta laajenee. Samalla yrityksellä on mahdollisuus laajentaa näkyvyyttä yhteiskuntavastuun kantajana ja kasvattaa asiakasverkostoansa. Kaiken toiminnan tavoitteena on parempi työ kehitysmaiden naisten hyväksi.