Vastuullista yhteistyötä

Kolme naista istuu tuoleilla ja tutkii sylissänsä olevia tilikirjoja.

Lahjoita

euroa


Yhteistyömme periaatteena on tuottaa lisäarvoa vastuullisesti toimiville yrityksille sekä tukea kehittyvien maiden naisten ammatillista koulutusta, yrittäjyyttä ja tasa-arvoa.

Tarjoamme yrityksille erilaisia yhteistyövaihtoehtoja kertalahjoituksesta pitkäaikaiseen kumppanuuteen.

Kertalahjoitus

Kertalahjoitus on yritykselle yksinkertainen ja nopea tapa osoittaa yritysvastuullisuutta. Kertalahjoituksella ei ole ylä- eikä alarajaa. Lahjoituksen voi myös kohdistaa valitsemaansa Naisten Pankin hankemaahan (jos lahjoitus yli 10 000 €) tai kulloinkin käynnissä olevaan kampanjaan.

Hankeyhteistyö

Hankeyhteistyö on yritykselle tehokas tapa osoittaa vastuullisuutta yrityksen liiketoimintaa ja arvoja tukevalla tavalla ja innostaa myös henkilöstöään mukaan vastuullisuustyöhön. Hankelahjoituksen tehneelle yritykselle valitaan oma nimikkohanke, Yhteistyön tavoitteena on pitkäkestoisuus (1-3 vuotta) ja mahdollisuus työn tulosten seuraamiseen.

Tapahtumayhteistyö

Tapahtumayhteistyön avulla yritys voi kerralla saavuttaa suuren määrän tapahtumaosallistujia ja se on tehokas tapa kertoa, miten yritys hoitaa yritysvastuutaan. Tapahtumaan osallistuminen voidaan sisällyttää myös osaksi yrityksen työhyvinvointiohjelmaa.

Tuoteyhteistyö

Tuoteyhteistyössä yritys voi nimetä joko sen tuotannossa olevan tuotteen Naisten Pankin tuotteeksi tai suunnitella uuden Naisten Pankki -tuotteen. Tuoteyhteistyö sopii erityisesti yrityksille, joiden arvot ja toimintatavat ovat yhtenevät Naisten Pankin kanssa.

Lahjoita

euroa

Kiinnostuitko? Kerron mielelläni lisää!

Ota yhteyttä:

Leena Salmio 
leena.salmio @ kua.fi
yhteyspäällikkö, sidosryhmätyö
Naisten Pankki