Naisten Pankin talous

Naisten Pankin tulot ja menot 2022

NP ja tulot ja menot graafisesti kuvattuna

Varainhankinnan tulot 2022

Naisten Pankki toimii täysin lahjoitusvaroin. Vuonna 2022 suomalaiset lahjoittivat työhömme 1,5 miljoonaa euroa, jonka avulla tarjosimme 29 000 naiselle koulutuksia ja tukea yrittäjyyteen viidessä maassa.

Yksityislahjoittajiin kuuluvat 3 500 kuukausilahjoittajaa ovat toiminnan kivijalka, sillä he takaavat työn jatkuvuuden. Naisten Pankilla on lähes 2000 meille tuikitärkeää osakasta, jotka tukevat työtämme hankkimalla osakkeen.

Kiitos jokaiselle lahjoittajalle!

Toimintakulut 2022

Vuonna 2022 Naisten Pankin toimintakulut olivat 1,9 miljoonaa euroa. Näistä 1,6M euroa koostui hanketyöstämme ohjelmamaissa, hallintokulut (henkilöstö, vuokrat, vakuutukset) olivat 155 000 euroa ja varainhankinnan keräyskulut 125 000 euroa.

Vuonna 2022 Naisten Pankin hankekulut ylittivät tulot 400 000 eurolla, mikä katettiin Naisten Pankin rahastosta, jonne on tallennettu aiempien vuosien ylijäämiä.

Naisten Pankin talous on läpinäkyvää. Julkaisemme talousraporttimme täällä. Naisten Pankki on osa Suomen suurinta kansainvälisen avun järjestöä Kirkon Ulkomaanapua. Kirkon Ulkomaanavun taloudesta ja hallinnosta lisää täällä.

Mikä on Naisten Pankin kuluprosentti?

Naisten Pankin kuluprosentti on alhainen. Vuonna 2022 se oli 18,6 %. Kulut koostuvat:

  • keräyskuluista eli viestinnän, varainhankinnan ja vapaaehtoisverkoston toiminnan kuluista
  • hallintokuluista (ICT, vuokrat, vakuutukset).

Keräys- ja hallintokulut ovat välttämättömiä työn seurannan ja arvioinnin takaamiseksi ja laadukkaan työn tae. Kirkon Ulkomaanapu tekee kehitysyhteistyötä lukuisten ammattilaisten johdolla Suomessa ja toimintamaissa. Asiantuntijatyöllä varmistetaan, että kerätyt varat tulevat käytetyksi parhaalla mahdollisilla tavalla kestävän muutoksen aikaansaamiseksi.

Meille kaikille tärkeintä on positiivinen muutos, jota työmme kantaa. Vaikka kuluprosentti on alhainen, ei se ole itsetarkoitus. Laadukas ja kestävä työ, joka pysyvästi muuttaa naisten ja heidän perheidensä elämää, on kaiken tavoite ja tärkein mittari.

Mistä tiedän, että lahjoitukseni menee perille?

Naisten Pankin varoja ja hankkeita halllinoi Kirkon Ulkomaanapu luotettavasti ja tarkasti. Toiminnan luotettavuus perustuu moneen eri tekijään. Jokaisella hankkeella on oma vastuuhenkilönsä, joka seuraa sen edistymistä ja tekee seurantamatkoja. Kansainvälisesti hyväksytty tilintarkastaja tarkastaa kussakin maassa hankkeiden tilit. Nämä tilintarkastuskertomukset puolestaan hyväksyy  tilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajamme Suomessa, KPMG.

Hankekohteet ja paikalliset yhteistyökumppanit valitaan huolella. Hanketta aloitettaessa varmistetaan tuen perillemenon lisäksi se, että tuki saa aikaan suunnitellun muutoksen.