Naisten Pankin talous

Naisten Pankin tulot ja menot 2021

Naisten Pankin tulot ja menot 2021 esitetty piirakkagraafina. Tulot 1,8M€ Yksityislahjoitukset 1249000 euroa Toisenlainen Lahja 222000 euroa Yhteisöt ja paikallisryhmät 193000 euroa Yritykset 109000 euroa. Toimintakulut 1,9M€ Uganda 417 000 euroa Avustus Ugandan kanalayritykselle 9 000 euroa Nepal 327 000 euroa Kambodza 266 000 euroa Myanmar 252 000 euroa Jordania 166 000 euroa Keski-Afrikan tasavalta 95 000 euroa Kenia 46 000 euroa Yleishallinto 188 000 euroa Toiminnot kotimaassa 116 000 euroa

Varainhankinnan tulot 2021

Naisten Pankki toimii täysin lahjoitusvaroin. Yksityislahjoittajiin kuuluvat 3 500 kuukausilahjoittajaa ovat toiminnan kivijalka, sillä he takaavat työn jatkuvuuden. Naisten Pankilla on lähes 2000 meille tuikitärkeää osakasta, jotka tukevat työtämme hankkimalla osakkeen.

Vuonna 2021 Naisten Pankin varainhankinnan tulot olivat 1,8 miljoonaa euroa. Tämä on Naisten Pankin historian kolmanneksi suurin keräystulos.

Toimintakulut 2021

Vuonna 2021 Naisten Pankin toimintakulut olivat 1,9 miljoonaa euroa. Näistä 1,6M euroa koostui hanketyöstämme ohjelmamaissa, hallintokulut (henkilöstö, vuokrat, vakuutukset) olivat 189 000 euroa ja varainhankinnan keräyskulut 116 000 euroa.

Naisten Pankin talous on läpinäkyvää. Julkaisemme talousraporttimme tuloineen ja kuluineen kerran kuussa täältä. Naisten Pankki on osa Suomen suurinta kansainvälisen avun järjestöä Kirkon Ulkomaanapua. Kirkon Ulkomaanavun taloudesta ja hallinnosta lisää täällä.

Mikä on Naisten Pankin kuluprosentti?

Naisten Pankin kuluprosentti on alhainen. Vuonna 2021 se oli 17 %. Kulut koostuvat:

  • keräyskuluista eli viestinnän, varainhankinnan ja vapaaehtoisverkoston toiminnan kuluista
  • hallintokuluista (ICT, vuokrat, vakuutukset).

Keräys- ja hallintokulut ovat välttämättömiä työn seurannan ja arvioinnin takaamiseksi ja laadukkaan työn tae. Kirkon Ulkomaanapu tekee kehitysyhteistyötä lukuisten ammattilaisten johdolla Suomessa ja toimintamaissa. Asiantuntijatyöllä varmistetaan, että kerätyt varat tulevat käytetyksi parhaalla mahdollisilla tavalla kestävän muutoksen aikaansaamiseksi.

Meille kaikille tärkeintä on positiivinen muutos, jota työmme kantaa. Vaikka kuluprosentti on alhainen, ei se ole itsetarkoitus. Laadukas ja kestävä työ, joka pysyvästi muuttaa naisten ja heidän perheidensä elämää, on kaiken tavoite ja tärkein mittari.

Mistä tiedän, että lahjoitukseni menee perille?

Naisten Pankin varoja ja hankkeita halllinoi Kirkon Ulkomaanapu luotettavasti ja tarkasti. Toiminnan luotettavuus perustuu moneen eri tekijään. Jokaisella hankkeella on oma vastuuhenkilönsä, joka seuraa sen edistymistä ja tekee seurantamatkoja. Kansainvälisesti hyväksytty tilintarkastaja tarkastaa kussakin maassa hankkeiden tilit. Nämä tilintarkastuskertomukset puolestaan hyväksyy  tilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajamme Suomessa, KPMG.

Hankekohteet ja paikalliset yhteistyökumppanit valitaan huolella. Hanketta aloitettaessa varmistetaan tuen perillemenon lisäksi se, että tuki saa aikaan suunnitellun muutoksen.