Naisten Pankin organisaatio

Naisten Pankki osana Kirkon Ulkomaanapua

Naisten Pankin yksikkö Kirkon Ulkomaanavussa toteuttaa varainhankintaa ja viestintää sekä tukee vapaaehtoisverkoston toimintaa. Naisten Pankin hankkeet kehitysmaissa toteuttaa Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö Kirkon Ulkomaanapu paikalliskumppaneidensa kanssa.

Naisten Pankin organisaatiokaavio

 

Naisten Pankin ohjausryhmä

Naisten Pankin ohjausryhmä päättää Naisten Pankin strategisesta suunnasta ja toiminnan tavoitteista. Ohjausryhmä hyväksyy Naisten Pankin hankkeet Kirkon Ulkomaanavun esitysten pohjalta ja seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista.

Naisten Pankin kehittämisryhmä

Naisten Pankin kehittämisryhmä toimii yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Se ennakoi ja kehittää Naisten Pankin hanketyötä ja toimintatapoja. Kehittämisryhmä tehostaa työn vaikuttavuutta kehitysmaissa ja etsii uusia toiminnan tapoja.

Naisten Pankin johtotiimi

Naisten Pankin vapaaehtoisten johtotiimi koostuu kolmen valtakunnallisen työryhmän vetäjäpareista sekä kahdesta puheenjohtajasta. Johtoryhmä on operatiivinen elin ja vastaa vapaaehtoisverkoston toiminnan kokonaisuudesta ja kehittämisestä

Valtakunnalliset työryhmät

Naisten Pankissa toimii valtakunnallisella tasolla neljä johtoryhmän alaista työryhmää. Tämän lisäksi valtakunnallisilla tapahtumilla (Kävele Naiselle Ammatti ja Golfaa Naiselle Ammatti) on omat vetäjätiiminsä.

Paikallisryhmät

Naisten Pankilla on vapaaehtoistoimintaa yli 40 paikkakunnalla. Paikallisryhmät järjestävät erilaisia varainkeruutapahtumia ja -tempauksia Naisten Pankin hanketyön hyväksi. Paikallisryhmät ovat joko rekisteröityneitä yhdistyksiä tai muuten järjestäytyneitä toimintaryhmiä.