Naisten Pankin organisaatio

Naisten Pankki osana Kirkon Ulkomaanapua

Naisten Pankin yksikkö Kirkon Ulkomaanavussa toteuttaa varainhankintaa ja viestintää sekä tukee vapaaehtoisverkoston toimintaa. Naisten Pankin hankkeet kehitysmaissa toteuttaa Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö Kirkon Ulkomaanapu paikalliskumppaneidensa kanssa.

Naisten Pankin ohjaustiimi

Naisten Pankin ohjaustiimi vastaa Naisten Pankin strategiasta ja sen kehittämisestä sekä vastaa kokonaisuuden kehittämisestä ja organisoinnista. Ohjaustiimi vastaa myös Naisten Pankin hankepäätöksistä (kevät- ja syysparlamentit) Kirkon Ulkomaanavun esityksestä ja hyväksyy hanke- ja viestintästrategian. Tiimin muodostaa Naisten Pankin vapaaehtoiset ja Kirkon Ulkomaanavun työntekijät.

Naisten Pankin kehittämisryhmä

Naisten Pankin kehittämisryhmä kehittää Naisten Pankin hanketyötä ja toimintatapoja Naisten Pankin vapaaehtoisten ja Kirkon Ulkomaanavun edustajien toimin. Kehittämisryhmä tehostaa työn vaikuttavuutta kehittyvissä maissa ja etsii uusia toiminnan tapoja.

Naisten Pankin johtotiimi

Naisten Pankin vapaaehtoisten johtotiimi koostuu kolmen valtakunnallisen työryhmän vetäjäpareista sekä kahdesta puheenjohtajasta ja Naisten Pankin yksikön edustajista. Johtoryhmä on operatiivinen elin ja vastaa vapaaehtoisverkoston toiminnan kokonaisuudesta ja kehittämisestä.

Valtakunnalliset työryhmät

Naisten Pankissa toimii valtakunnallisella tasolla neljä johtoryhmän alaista työryhmää. Tämän lisäksi valtakunnallisilla tapahtumilla (Kävele Naiselle Ammatti ja Golfaa Naiselle Ammatti) on omat vetäjätiiminsä.

Paikallisryhmät

Naisten Pankilla on vapaaehtoistoimintaa yli 40 paikkakunnalla. Paikallisryhmät järjestävät erilaisia varainkeruutapahtumia ja -tempauksia Naisten Pankin hanketyön hyväksi. Paikallisryhmät ovat joko rekisteröityneitä yhdistyksiä tai muuten järjestäytyneitä toimintaryhmiä.