Hanketyön periaatteet

Tuemme naisia saamaan pysyvän toimeentulon, jotta he voivat vaikuttaa itse elämäänsä. Kehitysyhteistyöhankkeemme toteuttaa Kirkon Ulkomaanapu yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa.

Naisten Pankin hankkeiden tavoitteena on naisten taloudellisen ja sosiaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. Kohdistamme tukemme syystä tai toisesta hauraassa asemassa oleville naisille, kuten konfliktissa eläville, yksinhuoltajille, leskille, koulupudokkaille tai syrjäseuduilla asuville naisille.

Edistämme naisten omaehtoista yrittäjyyttä ja toimeentuloa. Koulutamme naisia ammattiin ja yrittäjyyteen huomioiden paikalliset tarpeet ja markkinat. Pyrimme kestäviin ratkaisuihin, jotka kunnioittavat naisten omia valintoja ja lisäävät tasa-arvoa yhteisöissä.