Naisten Pankin hanketyö

Kaikkien Naisten Pankin tukemien hankkeiden tavoitteena on naisten taloudellisen ja sosiaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. Ensisijaisesti pyrimme kohdistamaan tukemme syystä tai toisesta hauraassa asemassa oleville naisille: konfliktissa eläville, yksinhuoltajille, leskille, koulupudokkaille tai syrjäseuduilla asuville naisille.

Edistämme naisten omaehtoista yrittäjyyttä ja tuottoisaa toimeentuloa. Tuemme kasvua yrittäjyyteen naisten ja yhteisöjen lähtökohdista käsin sekä markkinat huomioiden. Pyrimme kestäviin ratkaisuihin, jotka kunnioittavat naisten omia valintoja ja jotka helpottavat naisten työtaakkaa eivätkä lisää sitä.