Toisenlainen Lahja

Anna Naisten Pankin Toisenlainen Lahja, jolla ilahdutat ystävääsi kestävällä tavalla. Lahjoituksesta saat annettavaksi sähköisen kortin tai perinteisen postikortin.
Hanki Naisten Pankin Toisenlainen Lahja verkkokaupasta >>

Ammatti 30 €

Anna naiselle mahdollisuus omaan toimeentuloon!

Ammatti-lahjan avulla tuetaan kehitysmaiden naisten koulutusta ja taloudellista toimeentuloa. Naisille järjestetään koulutuksia, joissa kehitetään ammatillisia taitoja. Naiset saavat tietoa viljelymenetelmistä, perehtyvät kotieläinten hoitoon tai opettelevat kokonaan uuden ammatin.

Ilmastolahja naiselle 20 €

Tue naisia ilmastonmuutoksen keskellä!

Naisten Pankin Ilmastolahja naiselle -lahjalla tarjoat mm. koulutusta ilmastonmuutokseen varautumisesta ja kestävistä viljelymenetelmistä. Ympäristötietouden ja käytännön oppien myötä naisten kyky selvitä ilmastonmuutoksen keskellä vahvistuu, toimeentulo paranee ja tytöt pysyvät koulussa!

Yrittäjyyskoulutus 50 €

Anna naiselle mahdollisuus oman yrityksen perustamiseen!

Yrittäjyyskoulutus-lahjan avulla tuetaan kehitysmaissa asuvien naisten koulutusta ja taloudellista toimeentuloa. Yrittäjähenkisille naisille järjestetään koulutuksia, joiden tavoitteena on oman yrityksen perustaminen. Naiset saavat koulutusta yrittäjyystaidoista, kuten myynnistä, markkinoinnista ja liiketoiminnan perusteista.

Pienlaina 75 €

Anna naiselle mahdollisuus pienlainaan!

Pienlaina-lahjan avulla tuetaan Naisten Pankin säästö- ja lainaryhmien sekä osuuskuntien toimintaa. Kun kyläpankkien toiminta käynnistyy, kaikki naiset osallistuvat talouskoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi talouden suunnittelun, säästämisen ja myös velanhoidon perusperiaatteet, mikä antaa kestävän pohjan tulonhankinnalle.

Naisten Pankin Osake 750 €

Naisten Pankin Osake on lahjoitus, jonka osinkona on tasa-arvoisempi maailma!

Osake-lahjan avulla tuetaan hauraassa asemassa olevien naisten ammatillista koulutusta, yrittäjyyttä ja tasa-arvon toteutumista. Osakkaiden tuki mahdollistaa pitkäkestoisen työn, joka saa aikaan kestävää muutosta. Osakkaat saavat säännöllisesti tietoa työn tuloksista ja kutsuja tapahtumiin, kuten vuosittain järjestettävään osakasiltaan.

Tilaa Naisten Pankin Toisenlainen lahja >>