Työmme tulokset

Nainen katsoo kameraan käsiään taputtaen.

Lahjoita

euroa

Vuodesta 2007 saakka olemme

  • toimineet 17 maassa
  • 3 mantereella
  • kouluttaneet, tukeneet toimeentuloon ja yrittäjyyteen 80 000 naista.
  • heidän perheensä mukaanlukien työmme on vahvistanut 400 000 ihmisen elämää.
  • vuonna 2021 työskentelemme 30 000  naisen kanssa, 7 maassa.

Naisten Pankki kouluttaa ja tukee toimeentuloon ja yrittäjyyteen

Naisten Pankki tukee hauraassa asemassa olevien naisten ammatillista koulutusta, yrittäjyyttä ja tasa-arvon toteutumista Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Naisten Pankin hankkeet toteuttaa Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö Kirkon Ulkomaanapu. Toimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.  Seuraamme työmme vaikutuksia tarkoin ja raportoimme läpinäkyvästi.

Tukemme on tavoittanut suoraan 80 000 naista ja perheet mukaan lukien 400 000 ihmistä 17 maassa kolmella mantereella.

Tavoitteena naisten vapaus tehdä valintoja

Naisten Pankin ohjelmatyö tarjoaa ammatillista koulutusta tytöille ja naisille ja edistää naisten taloudellista itsenäisyyttä mm. säästö- ja lainaryhmien ja osuuskuntien kautta. Tavoitteemme on, että jokaisella naisella on taloudellinen vapaus ja valta päättää omasta elämästään.

Meitä tarvitaan, sillä naisten oikeudet työhön, toimeentuloon ja omaa elämää koskeviin päätöksiin eivät vielä toteudu kaikkialla.

Naisten tasa-arvoisemman aseman myötä lapset, perheet ja yhteisöt voivat paremmin. Hankkeiden vaikutus kohdistuu aina naisten aseman edistämiseen mutta lisäksi työn vaikutus näkyy aina myös perheiden ja yhteisön hyvinvoinnin kasvuna.

Lue työmme tuloksista 2020 >>