Työmme tulokset

Lahjoita

euroa

Naisten Pankki on edistänyt naisten asemaa 16 maassa vuodesta 2007 alkaen.

13 vuoden aikana Naisten Pankin työstä on hyötynyt 76 000 ihmistä. Perheet mukaanlukien työ on koskettanut 380 000 ihmistä.

Tällä hetkellä työskentelemme 30 000  naisen kanssa, 7 maassa.

Naisten Pankin tukema kehitysyhteistyö edistää hauraassa asemassa olevien naisten toimeentuloa ja yrittäjyyttä kestävän kehityksen periaattein. Vaikka hankkeiden vaikutus kohdistuu aina naisten aseman edistämiseen, hankkeiden positiiviset vaikutukset näkyvät myös perheiden ja yhteisön hyvinvoinnin kasvuna. Hankkeiden tavoitteena on naisten taloudellisen ja sosiaalisen itsemääräämisoikeuden kasvattaminen.