Kenia

Ryhmä afrikkalaisia naisia istuu kuuntelemassa kirkossa kuuntelemassa rauhanneuvotteluja.

Lahjoita

euroa


Luomme naisille mahdollisuuksia työhön ja toimeentuloon kiertotalouden parissa. Työmme tarkoituksena on myös tehostaa kierrätystä ja vähentää jätteiden syntyä.

Naisten Pankki aloitti vuonna 2021 Kenian pääkaupungissa Nairobissa hankkeen, joka tarjoaa slummeissa asuville naisille työ- ja liiketoimintamahdollisuuksia kiertotaloudessa. Työ keskittyy kiinteiden jätteiden keräykseen, kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön.

Kolmivuotisen hankkeen toteuttaa Kirkon Ulkomaanavun (KUA) Kenian maatoimisto yhteistyössä paikallisen jätehuoltoyrityksen kanssa. Paikallista tiimiä tukevat suomalaiset asiantuntijat. KUA on toiminut Keniassa vuodesta 2014.

Miten naiset työllistyvät?

Naiset saavat koulutusta muun muassa materiaalien lajitteluun, käsittelyyn ja niiden hyötykäyttöön. Työturvallisuuteen liittyvät teemat ovat myös tärkeä osa toimintaa.

Työpaikkoja syntyy kiinteiden jätteiden keräyksestä, kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä. Koulutusten kautta naiset voivat

  • saada työpaikan paikallisesta jätehuoltoyhtiöstä,
  • luoda kiertotalouden ympärille omaa liiketoimintaa, esimerkiksi myymällä jätevirtoja keräys- ja takaisinostokeskuksille tai valmistamalla uusiotuotteita eri materiaaleista.

Järjestäytyminen ja ammattimainen toiminta tuovat säännöllisempien tulojen lisäksi tälle kaupunkiympäristön kannalta elintärkeälle, mutta hyljeksitylle alalle lisää arvostusta.

Vuonna 2021: 170 naista hyötyi työstämme

Olemme tarjonneet naisille muun muassa muovin lajitteluun perehdyttävän koulutuksen, jonka ansiosta naisten muovikilosta ansaitsema tulo nousi 17 sentistä 20 senttiin kolmessa kuukaudessa.