Kenia

Kaksi naista hymyilee pressukasan takaa.

Lahjoita

euroa


Luomme naisille mahdollisuuksia työhön ja toimeentuloon kiertotalouden parissa. Työmme tarkoituksena on myös tehostaa kierrätystä ja vähentää jätteiden syntyä.

Naisten Pankki aloitti vuonna 2021 Kenian pääkaupungissa Nairobissa hankkeen, joka tarjoaa slummeissa asuville naisille työ- ja liiketoimintamahdollisuuksia kiertotaloudessa. Työ keskittyy kiinteiden jätteiden keräykseen, kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön.

Kolmivuotisen hankkeen toteuttaa Kirkon Ulkomaanavun (KUA) Kenian maatoimisto yhteistyössä paikallisen jätehuoltoyrityksen kanssa. Paikallista tiimiä tukevat suomalaiset asiantuntijat. KUA on toiminut Keniassa vuodesta 2014.

Miten naiset työllistyvät?

Naiset saavat koulutusta muun muassa materiaalien lajitteluun, käsittelyyn ja niiden hyötykäyttöön. Työturvallisuuteen liittyvät teemat ovat myös tärkeä osa toimintaa.

Työpaikkoja syntyy kiinteiden jätteiden keräyksestä, kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä. Koulutusten kautta naiset voivat

  • saada työpaikan paikallisesta jätehuoltoyhtiöstä,
  • luoda kiertotalouden ympärille omaa liiketoimintaa, esimerkiksi myymällä jätevirtoja keräys- ja takaisinostokeskuksille tai valmistamalla uusiotuotteita eri materiaaleista.

Järjestäytyminen ja ammattimainen toiminta tuovat säännöllisempien tulojen lisäksi tälle kaupunkiympäristön kannalta elintärkeälle, mutta hyljeksitylle alalle lisää arvostusta.

Vuonna 2022: 257 naista paransi toimeentuloaan
Nainen työskentelee jätteiden kierrätyksen parissa. Teksti 257 naista Keniassa hankki työpaikan

Kehitämme Kenian pääkaupungin Nairobin slummeissa asuville naisille toimeeentulomahdollisuuksia kiertotalouden parissa. Koulutamme naisia jätemateriaalien lajitteluun, käsittelyyn ja hyötykäyttöön.

Naiset ovat onnistuneet tekemään suurkaupungin valtavista jätevirroista itselleen toimeentulon esimerkiksi myymällä muovia kierrätykseen tai työllistymällä alan yrityksiin.

Viime vuonna naiset perustivat myös yhteisen säästö- ja lainaryhmän.

  • 257 naista sai työpaikan.
  • 1 092 tonnia muovia ja muuta materiaalia kierrätetty.
  • 1 615 perheenjäsenellä on turvatumpi elämä.

Aloituskuva: Naisten Pankin tukemassa hankkeessa Keniassa luodaan työmahdollisuuksia kiertotalouden parissa ja kehitetään uusia toimintamalleja. Kenialaiset Margaret Chao ja Jane Mlango peittelevät orgaanista jätettä, jotta se pysyy kosteampana kuivan kauden aikaan ja maatuu nopeammin. Kuva: FCA / Kenya

Naiset työmaalla jätteiden kierrätyskeskuksessa. Teksti Keniassa naiset kierrättivät 1092 tonnia muovia ja muuta materiaalia