Usein kysytyt kysymykset

Anna naiselle Ammatti

euroa

Naisten Pankin tunnuslukuja

Tilanne 5.12.2018

Bisnesenkeleitä                                                           3 240kpl
Osakkaita                                                                      1 613 kpl
Kerättyä rahaa                                                             13 936 195 euroa
Kuluprosentti 2017                                                     16,7 % (KUA talousluvut täällä)
Paikallista vapaaehtoistoimintaa                            40 paikkakunnalla
Mukaan ilmoittautuneita vapaaehtoisia                 yli 3000
Hanketoimintaa                                                            5 kehitysmaassa
Hankkeita yhteensä                                                     12 kappaletta
Hyödynsaajia meneillään olevissa hankkeissa     26 800 ihmistä
Hyödynsaajia hankkeissa 2007 alkaen                   59 000 ihmistä
Välillisiä hyödynsaajia                                                 yli 290 000 ihmistä

 

Mistä tiedän, että rahani menevät perille ja oikeaan paikkaan?

Kansainvälisesti hyväksytty tilintarkastaja tarkastaa kussakin maassa hankkeiden tilit. Ulkomaanapu saa nämä tilintarkastuskertomukset, jotka oma tilintarkastajamme puolestaan hyväksyy tilintarkastuksen yhteydessä.

Avustuskohteet ja paikalliset yhteistyökumppanit valitaan huolella. Hanketta aloitettaessa varmistetaan avun perillemenon lisäksi se, että apu saa aikaan suunnitellun muutoksen.

Kaikki Naisten Pankin talousraportit tuloineen ja kuluineen löydät täältä.

Kuinka paljon on Naisten Pankin kuluprosentti?

Naisten Pankin kuluprosentti on alhainen. Vuonna 2017 se oli 16,7 %. Kulut koostuvat Naisten Pankin toimintakuluista eli viestinnän, varainhankinnan ja vapaaehtoisverkoston toiminnan kuluista sekä hallintokuluista (ICT, vuokrat, vakuutukset).

On tärkeä huomata, että toiminta- ja hallintokulut ovat välttämättömiä, jotta voimme toteuttaa ja evaluoida korkeatasoista ja laadukasta kehitysyhteistyötä ja kertoa sen tuloksista. Kirkon Ulkomaanapu tekee kehitysyhteistyötä lukuisten paikalliskumppaneiden kanssa maailman huipputasolla. Luonnollisestikaan tätä työtä ei tehdä ilmaiseksi, ja tämä työ on välttämätöntä, jotta kerätyt varat menevät kehitysmaiden naisille ja tulevat käytetyksi parhaalla mahdollisilla tavalla. Meille kaikille tärkeintä on positiivinen muutos, jota työmme kantaa. Vaikka kuluprosentti on alhainen, ei se ole itsetarkoitus. Laadukas ja kestävä työ, joka pysyvästi muuttaa naisten ja heidän perheidensä elämää, on kaiken tavoite ja tärkein mittari.

Miksi tuette juuri yrittäjyyttä ja kyläpankkeja?

Haluamme varmistaa, että avustukset synnyttävät kestävää kehitystä. Kun kyläpankki saa takaisin lainoja korkoineen, pankin pääoma kasvaa ja yhä useampi pääsee osaksi pienlainaa. Yrittäjyys on kehitysmaissa tärkeä työllistymisen ja toimeentulon parantamisen kestävä keino.

Miten valitsette tukea saavat kohteet?

Kehitysmaissa toimivat paikalliset Kirkon Ulkomaanavun kumppanit tekevät hanke-esityksen Ulkomaanavulle. Hanke-esitykset nousevat paikallisen yhteisön tilanteesta ja heidän itsensä arvioimasta tarpeesta. Kaikki hanke-esitykset arvioidaan ja kriteerit täyttävät hankkeet voidaan ottaa rahoitettavaksi.

Kuinka kauan yksi hanke/kohde pysyy rahoituksen piirissä?

Tavoitteena on tehdä pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Yleensä rahoituspäätös tehdään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja hankkeen rahoitusta jatketaan tarpeen mukaan.

Miten Naisten Pankin toiminnasta saa tietoa?

Ole yhteydessä puhelimitse 020 787 1200 tai lähetä sähköposti osoitteseen naistenpankki (at) kirkonulkomaanapu.fi .

Lahjoittajapalvelun yhteystiedot:
puhelin: 020 787 1201
sähköposti: lahjoittajapalvelu@kirkonulkomaanapu.fi
postitse: Naisten Pankki, Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki

Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Osoitetietojen muutos: Ilmoita muuttuneet yhteystietosi meille ylläolevien yhteystietojen kautta.

Mitä hyötyä minulle/yritykselleni on Naisten Pankin tukemisesta?

Voit olla varma, että rahasi menevät tuottavaan tarkoitukseen. Pienenkin lahjoituksesi avulla lähimmäisemme perheineen saa mahdollisuuden uuteen elämään. Bonuksena sinä saat hyvän mielen.

Miksi toimitte Kirkon Ulkomaanavun kanssa?

Kirkon Ulkomaanapu on avustusjärjestöistä tehokkain. Kirkon Ulkomaanapu ei tee lähetystyötä avustustyön ohella, ja palvelee kaikkia tarvitsevia uskonnosta riippumatta. Naisten Pankki syntyi Kirkon Ulkomaanavun kutsumatkalla.

Miten Naisten Pankki syntyi?

Joukko naisia tutustui Kirkon Ulkomaanavun kutsumana tammikuussa 2007 Liberiassa paikallisten naisten elämään. Naisille syntyi ajatus tehdä jotain kehitysmaissa asuvien sisariemme hyväksi. Naisten Pankki käynnisti toimintansa 24.5.2007.

Ovatko miehet tervetulleita Naisten Pankin toimintaan?

Naisten Pankki on tarkoitettu kaikille ihmisille. Auttamisen fokus on naisissa, sillä näin apu menee varmimmin perille. Miehet ovat erittäin tervetulleita mukaan Naisten Pankin toimintaan.

Kysymyksiä kyläpankkitoiminnasta:

Milloin Naisten Pankin tarjoamien pienlainojen takaisinmaksu alkaa?

Naisten Pankin hankkeissa on erilaisia kylä- tai yhteisöpankkeja, mutta kaikkia niitä yhdistää paikallisuus ja yhteisöllisyys. Ne ovat toisilleen tuttujen naisten omistamia ja hallinnoimia 15-30 hengen säästö- ja lainaryhmiä, jotka päättävät itse pankin säännöistä. Laina maksetaan takaisin yhteisesti sovitussa ajassa. Takaisinmaksun jälkeen koko pääoma jaetaan jälleen lainoina eteenpäin. Kukaan ulkopuolinen ei tee voittoa kyläpankkitoiminnalla.

Millainen korko on?

Ryhmä päättää keskenään korkotason, joka yleensä jää alemmaksi kuin muilla lainarahan lähteillä. Naisten Pankin mahdollistamien kyläpankkien lainoista maksetaan korkoa, sillä rahan arvon ymmärtäminen auttaa pitkäjänteiseen toimintaan ja yritystoiminnan lainalaisuuksiin perehtymisessä. Korot pääomitetaan kyläpankkiin palautuessaan ja laitetaan kiertämään uusina lainoina.

Millaisia muut lainaehdot ovat?

Lainoja voivat saada ryhmän jäsenet tuloa tuottaviin tarkoituksiin. Lainan myöntämisestä päätetään ryhmän kokouksessa. Lainaa vastaan on oltava vakuudet tai ryhmän takaus. Ryhmä itse valvoo ja hoitaa perinnän. Lainasummat ovat aluksi pieniä ja kasvavat kyläpankin pääoman kasvaessa. Säästäminen on aina osa kyläpankkitoimintaa. Usein ryhmän kokouksiin osallistuminen on jäsenille pakollista.

Mitä kautta rahat käytännössä menevät lainantarvitsijoille?

Naisten Pankki antaa kyläpankeille pienen pesämunan, mutta suurin osa pääomasta on naisten omia säästöjä, jotka karttuvat koko ajan. Pienlainatoiminta perustuu kyläpankkiin, joka hallinnoi lainoitusta paikallisen yhteisön ehdoilla ja lainaa takaisinmaksetut varat edelleen seuraavalle tarvitsijalle. Naisten Pankin ideologiaan kuuluu, että autamme kehitysmaiden naisia myös niissä elintärkeissä asioissa, joita yrittäjyyteen perustuva toimeentulo edellyttää. Tärkeimpänä esimerkkinä tästä on ammatti- ja yrittäjyyskoulutus sekä naisten oikeuksien parantaminen.

Miten onnistumista seurataan?

Naisten Pankin hankkeista vastaa Kirkon Ulkomaanapu, joka myös hallinnoi Naisten Pankin rahastoa. Hankkeita toteuttavat yleensä Ulkomaanavun paikalliset yhteistyökumppanit, jotka raportoivat säännöllisesti hankkeiden tuloksista. Myös Kirkon Ulkomaanavun omat työntekijät tekevät seurantamatkoja hankkeisiin.

Voit tehdä lahjoituksen kehitysmaiden naisille myös Kirkon Ulkomaanavun verkkosivuilta: Naisten Pankki kerää lahjoituksia naisten auttamiseksi.

Haluatko kuulla lisää?

Pysy kärryillä ja tilaa Naisten Pankin uutiskirje!