FAQ

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan.

Hur vet jag att mina pengar går fram till rätt ställe?

I varje land granskar en internationellt godkänd revisor boföringen. Kyrkans Utlandshjälp får dessa granskningsberättelser. Biståndsändamålen och lokala samarbetspartner väljs med omsorg. När man inleder ett projekt ser man inte bara till att pengarna går fram utan också att man åstadkommer den förändring man föresatt sig.

Man följer ständigt upp Kvinnobankens projekt och man informerar aktivt om resultaten till understödarna och volontärerna. Alla projektrapporter finns i Kvinnobankens materialbank och är fritt tillgängliga. Årsrapporterna finner du här.

Varför stödjer ni just företagsamhet och bybanker?

Vi vill se till att bidragen leder till hållbar utveckling. När en bybank får tillbaka sina lån med ränta växer bankens kapital och flere kan få smålån. Företagsamhet är ett viktigt sätt att bestående förbättra sysselsättningen och utkomsten.

Hur väljer ni de projekt som får bidrag?

Kyrkans Utlandshjälps lokala samarbetspartner i u-länderna föreslår projekten för Utlandshjälpen. Förslagen till projekt grundar sig på den lokala situationen och den uppfattning som där råder om vad som behövs. Alla förslag utvärderas och de projekt som fyller kriterierna kan få finansiering.

Hur länge finansieras ett projekt?

Målet är att utföra långsiktigt utvecklingssamarbete. I allmänhet fattas finansieringsbesluten för tre år i sänder och finansieringen fortsätter om det behövs.

Hur kan man få mera information om Kvinnobanken?

Ta kontakt med Kyrkans Utlandshjälp, tel 020 787 1200 eller lämna ett meddelande på denna webbplats.

Vilken nytta har jag/mitt företag av att stöda Kvinnobanken?

Du kan vara säker på att dina pengar går till ett ändamål som leder till resultat. Också en liten gåva ger en medmänniska och hennes familj en möjlighet till ett nytt liv. Som bonus får du givandets glädje.

Varför samarbetar ni just med Kyrkans Utlandshjälp?

Kyrkans Utlandshjälp är den effektivaste av biståndsorganisationerna. Kyrkans Utlandshjälp bedriver inte mission vid sidan av biståndsverksamheten och den bistår alla behövande oberoende av religion.

Hur uppkom Kvinnobanken?

En grupp kvinnor från Finland bekantade sig i januari 2007 på inbjudan av Kyrkans Utlandshjälp med  Liberianska kvinnors liv. De finländska kvinnorna kom på tanken att göra något för sina medsystrar som bor i u-länderna. Kvinnobanken inledde sin verksamhet 24.5.2007.

Är män välkomna med i Kvinnobankens verksamhet?

Kvinnobanken är avsedd för alla människor. Biståndet är inriktat på kvinnor, eftersom hjälpen bäst går fram på det sättet. Män är mycket välkomna i Kvinnobankens verksamhet.

Något annat att fråga? Eller vill du kanske ge respons eller föreslå hur man kunde förbättra verksamheten?

Ge din respons eller ditt förbättringsförslag. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.  I många internationella forum har man konstaterat att förbättring av kvinnornas utkomstmöjligheter hör till de viktigaste metoderna att avskaffa fattigdomen. Kvinnorna är ofta de allra fattigaste av de fattiga. Att förbättra kvinnornas ställning bidrar direkt till att förbättra hela familjen och till och med hela bygemenskapens välfärd. De konstituerande medlemmarna i Kvinnobanken konstaterade detsamma under sin resa till Liberia 2007. De träffade många arbetssamma, flitiga och idérika kvinnor som hade alla förutsättningar att verka för att förbättra sin familjs ekonomi, men på grund av ekonomiska begränsningar hade de inte möjligheter att i praktiken förverkliga sin potential.

Kvinnobanken uppkom ur viljan att hjälpa dessa kvinnor och andra kvinnor i u-länderna i deras strävan till bättre utkomst.

Att vi särskilt fäster uppmärksamheten vid kvinnorna i utvecklingssamarbetet, innebär ingalunda att inte också män kunde dra nytta av Kvinnobankens projekt. I många projekt har också männen sin egen roll. Till exempel i bybankerna i Kambodja är både män och kvinnor medlemmar.