Årsöversikter och rapporter

Donera

euro


Kvinnobankens årsöversikt publiceras en gång i året i slutet av bokföringsperioden. I delårsrapporten berättar vi om Kvinnobankens projekt och verksamhet halvårsvis.

Vi skapar möjligheter till utkomst och entreprenörskap för kvinnor i Afrika och Asien. Vi erbjuder yrkesutbildningar och mångsidigt stöd till företagande samt kunskap om kvinnors rättigheter och möjligheter att påverka.

Som ett resultat av vårt arbete har kvinnors ekonomiska situation förstärkts och deras beslutanderätt i familjer och i samhällen har ökat. När du stödjer Kvinnobanken är du med och skapar en mer rättvis och hållbar värld.

Detta gjordes 2023 med Kvinnobankens stöd: 

  • 13 900 kvinnor förstärkte sin ställning och sin utkomst.
  • 62 600 familje- och samhällsmedlemmar drog nytta av arbetet. 
  • 6 801 kvinnor deltog i yrkes- och företagsutbildningar.
  • 9 049 kvinnor lyfte lån för att utveckla sin utkomst.

Årsberättelse 2023 (pdf) >>

Årsöversikter

Årsberättelse 2022 (pdf)

Årsberättelse 2021 (pdf)

Årsberättelse 2020 (pdf)

Årsberättelse 2019 (pdf)

Årsberättelse 2018 (pdf)

Årsberättelse 2017 (pdf)

Årsberättelse 2016 (pdf)

Årsberättelse 2015 (pdf)

Årsöversikt 2014 (pdf)

Årsöversikt 2013 (pdf)

Årsöversikt 2012 (pdf)

Delårsrapport

Delårsrapport 2017 (pdf)

Delårsrapport 2016 (pdf)

Delårsrapport 2015 (pdf)

Delårsrapport 2/2014 (pdf)

Delårsrapport 1/2014 (pdf)

Delårsrapport 1/2013 (pdf)

Delårsrapport 2/2013 (pdf)