Vi skapar möjligheter

För kvinnor är utbildning nyckeln till eget yrke och utkomst. En utbildad kvinna har bättre möjligheter att påverka sitt liv. Tack vare kvinnors jämlikare ställning mår också barnen, familjerna och hela samhället bättre.

Stöd jämlikheten

Alla i hela världen har inte samma möjligheter att utbilda sig. Som månadsgivare ser du till att det finns utbildning även för flickor och kvinnor.

Ett starkt nätverk

Vi är en stor skara aktiva volontärer, donatorer och företags- och samarbetspartners. Vi förenas av viljan att i vardagen verka för en jämlikare framtid. Välkommen med i vår skara!

För kvinnor är utbildning nyckeln till eget yrke och utkomst. En utbildad kvinna har bättre möjligheter att påverka sitt liv. Tack vare kvinnors jämlikare ställning mår också barnen, familjerna och hela samhället bättre.

16

länder där man med vårt stöd främjat kvinnornas ställning

59 000

kvinnor, flickor och män deltar i projekten

1 000

byabanker har grundats

10 000

volontärer i Finland och utomlands

1

kvinna, by och gemenskap åt gången

Varför Kvinnobanken?

Fattigdomen i världen berör oftast kvinnor och deras barn. Det arbete som kvinnor utför är osynligt och oavlönat. Kvinnor har inte jämlika möjligheter att skaffa utbildning. När en kvinna är fattig lider hela familjen. När hon får utbildning och arbete inverkar det direkt på familjen. I en jämlik värld behövs var och en.

Aktuellt