Förändring börjar med möjligheter

Nainen hymyilee pensaiden keskellä.

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

Resultat: Myanmar

  • 1 173 medlemmar i 83 spar- och lånegrupper.
  • 588 kvinnor deltog i företagar- och yrkesutbildningar.
  • 116 nya företag grundades.

Daw Thein Kywe, 49, som bor i delstaten Rakhine på västkusten i Myanmar, anslöt sig till Kvinnobankens lokala spar- och lånegrupp för några år sedan.

För Daw Thein som livnärt sig som jordbrukare började det plötsligt hända saker i livet.

Inspirerad av gruppen började hon spara två euro i månaden (3 000 myanmariska kyat). Potten började växa. Under utbildningarna skaffade hon sig färdigheter som företagare behöver. Hon lärde sig också att tillverka tvål, och valde därför att med hjälp av besparingarna grunda ett tvålföretag med andra kvinnor.

Tvålförsäljningen genererade regelbundna inkomster för första gången i hennes liv. Också något annat hände.

– Jag lärde mig att tro på mig själv och mina kunskaper. Och det här gäller inte bara mig, utan också andra kvinnor i gruppen vågar säga sina åsikter och starta företag.

Nu har Daw Thein börjat utbilda andra kvinnogrupper i tvåltillverkning och försäljning.

Dessutom deltog Daw Thein i en bokföringsutbildning. Som följd av den blev hon revisor för både kvinnogruppen och hela byns utvecklingskommitté!

Myanmar: 1 611 kvinnor drog nytta av vårt arbete

Myanmars landsbygd är mycket fattig och samhället är instabilt. Ifjol försvårade militärkuppen situationen ytterligare.

Vår verksamhet fortsatte ändå i delstaterna Rakhine och Kayin. På grund av omständigheterna utbildade vi med hjälp av distansförbindelser lokala volontärer som kunde hålla utbildningar i företagande, marknadsföring och yrkeskunskaper för kvinnor.

De kvinnliga spar- och lånegrupperna samt gruppföretagen vi stödde var fortfarande viktiga för att garantera utkomst för kvinnor. Kvinnorna tog också en allt aktivare roll i de lokala beslutsorganen, vilket vittnar om att deras ställning stärkts.

Bild: Arkhee, Matchless Production