Detta gör Kvinnobanken speciell

Sivuprofiilikuva naisesta.
Kvinnobanken skapar möjligheter för kvinnor. Tillsammans främjar vi jämställdhet.

Vi är en stark gemenskap

Kvinnobanken är en gemenskap grundad av finländska kvinnor år 2007. Till vårt gäng hör en stor mängd donatorer, frivilliga, samarbetspartner samt kvinnorna i våra programländer. Vi förenas av viljan att verka för kvinnors arbete och entreprenörskap.

Tillsammans främjar vi jämställdhet

Via olika kommunikationskanaler och evenemang når vi årligen en miljon finländare. Alla är välkomna med! Hittills har vi samlat in 22 miljoner euro. Med hjälp av donationerna stödjer vi årligen cirka 30 000 kvinnor i Afrika och Asien.

Vi skapar möjligheter för kvinnor

Vi erbjuder yrkesutbildningar och stödjer kvinnors företagsverksamhet samt kvinnliga nätverk. Kvinnors egna spar- och lånegrupper samt andelslagskassor möjliggör att kvinnor kan lyfta smålån och utveckla sina ekonomi- och företagskunskaper.

Kvinnor skapar förändring

Arbete och egen utkomst ger kvinnor ekonomisk makt att påverka riktningen av det egna livet. Samtidigt får kvinnor sin röst bättre hörd både inom familjen och i samhället. Kvinnors deltagande och mer jämställda position skapar positiv förändring i samhället.

Text: Eija Wallenius

Foto: “Tack vare egna inkomster känner vi kvinnor oss stärkta i våra egna hem”, säger Naume Kyomuhendo som är ordförande för en ugandisk spar- och lånegrupp för kvinnor. Foto: Antti Yrjönen