Vi stödjer flickor och kvinnor i klimatkrisen

Nainen värikkäissä vaatteissa seisoo heinäarolla.

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro


Vad har droppbevattning, återvinning och svarta soldatflugor gemensamt? Alla är en del av Kvinnobankens åtgärder för att tygla och anpassa sig till klimatförändringen.

Kvinnobanken

  • Tryggar flickors skolgång.
  • Stärker kvinnors kunnande.
  • Ger flickor och kvinnor större påverkansmöjligheter.
  • 722 kvinnor deltog i en klimatutbildning under 2021.

I Kambodja utbildar vi kvinnor att odla klimatvänliga växter och att använda vattenbesparande bevattningsmetoder.

I Kenya lär kvinnorna sig att göra pengar av återvinningsmaterial samt att lösa miljöfrågor i slumområdena.

I Nepal försöker man producera djurfoder av svarta soldatflugors larver. Listan på smarta lösningar kan göras oändlig, eftersom alla Kvinnobankens projekt främjar klimat och miljömässigt hållbar praxis.

Mitt i kriserna behövs innovativa lösningar överallt!

Klimatkrisen hotar flickors och kvinnors rättigheter

Majoriteten av de som lever i extrem fattigdom är kvinnor – och av dem bor fyra av fem på landsbygden.

– Fattiga människor har inte möjligheter att anpassa sig till förändringar. De är också vanligtvis mest beroende av naturresurser, säger Kyrkans Utlandshjälps klimatexpert Aly Cabrera.

Klimatförändringen ökar arbetsmängden för just flickor och kvinnor, eftersom det tar längre tid att hämta vatten och laga mat. Kvinnor gör redan nu tre gånger mer oavlönat arbete än män.

Tiden tas från från studier och lönearbete, vilka båda brukar leda till att ens status i samhället förbättras. Fattigdom driver också familjer att gifta borta sina döttrar när de ännu är barn.

Samtidigt behövs just flickor och kvinnor för att lösa krisen. De är experter på sin egen situation – och hållbara lösningar går inte att nå utan hälften av världens befolkning.

Hur ska flickors och kvinnors röster bli hörda?

Utbildning är avgörande. Det öppnar möjligheter att påverka riktningen av det egna livet och i längden även samhällsutvecklingen.

Fortfarande är flickors utbildning globalt sett sämre än pojkars. I Afrika söder om Sahara kan var fjärde ung kvinna inte läsa.

Kvinnobanken stödjer de mest utsatta flickorna med skolstipendier, så att de kan gå en yrkesutbildning. De senaste åren har vi också stött kvinnors läskunnighetsutbildning i Centralafrikanska republiken. Kvinnors utbildning har en central roll i alla våra projekt.

Arbetet leder till resultat

Tack vare våra klimatvänliga odlingsutbildningar har kvinnor lyckats få större skördar och samtidigt göra familjens kost mer mångsidig.

Vi har vittnat hur kvinnors ställning i familjer och samhällen blir allt starkare särskilt via flickors kunnande.

De kvinnor som skaffat sig ett eget yrke har spräckt glastak i arbetslivet. När deras självförtroende vuxit har de också aktiverat sig i lokalpolitiken. Tack vare det kan kvinnor vara med och påverka också miljöfrågor- och beslut.

Kvinnors förbättrade ställning påverkar direkt följande generation och dess framtidsutsikter.

– Lönearbetande mammor blir nya förebilder för flickor som vågar tro mer på sina egna möjligheter, berättar Ulla Sarasalmi som är äldre utkomstexpert hos Kyrkans Utlandshjälp.

Tillsammans kan flickor och kvinnor förändra världen.

Text: Eija Wallenius

Photo: Yabengue Carole är ledare för kvinnogruppen i området Bozoum i Centralafrikanska republiken. Områdets kvinnor är beroende av jordbruk för sin inkomst. Foto: Patrick Meinhardt