Bli en månadsgivare

Ryhmä naisia seisoo talon seinän vieressä. Ensimmäinen katsoo kameraan ja hymyilee.

Gör en investering vars värde mångfaldigas! Många kvinnor i u-länderna drömmer just nu om en möjlighet att förändra sitt liv. Du kan hjälpa dem att förverkliga denna dröm genom att börja stödja Kvinnobanken. Du ger dem en möjlighet att skaffa inkomster åt sig själv och familjen. Att stöda kvinnorna gagnar också familjerna.

Mer information om hur vi beaktar dataskydd och hanterar dina personuppgifter hittar du här. På våra sidor hittar du också personregisterbeskrivningar.

En månadsgivare är en businessängel

Som månadsgivare stöder du företagsamheten bland u-landskvinnorna. Summan du valt debiteras från ditt konto med en e-faktura. Det är ett behändigt sätt att regelbundet ge ett bidrag. Varje månadsgivare är viktig!

Låt oss sätta hjulen i rullning! Nycklarna till en bättre vardag för kvinnorna och familjerna i utvecklingsländerna finns i små gärningar. Möjligheten att grunda en byabank, skaffa sig yrkesutbildning eller en begagnad cykel, kan ge kvinnorna fast inkomst, styrka för dagen. Företagandet kan öka välfärden i hela byn. Genom att bli Kvinnobankens businessängel är du med om att sätta hjulen i rullning där hjälpbehovet är störst – och det sker väl inriktat och ytterst kostnadseffektivt.

Som Kvinnobankens businessängel förbinder du dig att ge en valbar summa varje månad till stöd för kvinnornas företagande och yrkesutbildning i utvecklingsländerna. Din belöning får du genom att se hur små insatser kan bidra till stora förändringar. Genom att investera i kvinnorna investerar du i framtiden!

Vad är en businessängel?Kambodzha_Naisten Pankki_300px

Kvinnobankens businessänglar är människor som förbundit sig att ge regelbundet och som betraktar hjälpen till kvinnorna i utvecklingsländerna, som ett av de mest effektiva sätten att skapa hållbar välfärd.

En businessängel investerar av sina egna tillgångar som privatperson för att öka företagandet och genom detta utkomsten för u-landskvinnorna. Grunden för detta ligger i förståelsen  att skapandet av företag fordrar kapital och arbete.

Businessänglarnas investeringar ger avkastning och bär frukt. I Finland får vi ta del av berättelser om hur kvinnor i utvecklingsländerna blivit blivit starkare tack vare byabankerna och projekten. I Kvinnobanken är man  en del av ett större sammanhang – det man bidrar med betyder något. Businessänglarna är en positiv och viktig resurs. Som Kvinnobankens businessängel bestämmer du själv storleken på ditt månatliga bidrag (Månadsgåva).

Centralt för Kvinnobankens filosofi är att alltid verka utgående från möjligheterna i den lokala vardagen. Det samma gäller även här hemma i Finland. Du vet själv bäst vilka dina resurser är och bestämmer över ditt eget deltagande. Också små bidrag som kan kännas obetydliga, är betydelsefulla för vår verksamhet.

Att ge ett bidrag är en direkt metod som skapar hållbar välfärd. Även med en liten summa kan du öka u-landskvinnornas utkomstmöjligheter.

Visste du detta?Haiti_Naisten Pankki_300px

Kvinnobanken är inte enbart en kvinnosak även om u-landskvinnorna är i fokus för Kvinnobanken. Det är inte fråga om ett projekt enbart kvinnor emellan. Genom att hjälpa kvinnorna hjälper vi hela familjen dvs också maken och barnen och därigenom hela byn. I och med egen utkomst får kvinnorna en viktigare roll och den respekt de förtjänar, både hemma och i byn. Att hjälpa kvinnorna har visat sig vara ett av de mest effektiva sätten att öka välfärden i u-länderna.

Som Kvinnobankens finansiärer och businessänglar verkar företag, samfund, kvinnor och män. Kvinnobanken är inte  allmänt utvecklingsbistånd . Idén med Kvinnobanken är entydig. Vi strävar att utveckla kvinnornas företagande och öka kvinnornas utkomstmöjligheter enligt principerna för hållbar utveckling. Genom att fokusera kan vi bedriva vårt arbete med bättre resultat.

Kvinnobanken är inte missionsarbete. Kvinnobanken verkar i samarbete med Kyrkans Utlandshjälp som inte heller är en missionsorganisation. Kyrkans Utlandshjälp utför internationell diakoni med respekt för de hjälpbehövandes livsåskådning och övertygelse, och är därför en utmärkt partner för Kvinnobanken.

Kvinnobanken är en frivilligorganisation med fokus på att samla in medel till förmån för u-landskvinnorna. Dessa medel förvaltas av Kyrkans Utlandshjälp. Vi väljer tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp målen för biståndet och fastställer formerna för biståndsverksamheten.

Kvinnobanken ser till att hjälpen kommer fram. Vår strävan är att verksamheten ska vara så effektiv som möjligt. Det innebär att vi behöver ett mycket stort antal volontärer som arbetar för vår medelanskaffning. De små kostnader som oundvikligen uppkommer, ser vi hellre att uppkommer i samband med att få fram hjälpen än vid själva medelanskaffningen. Kvinnobanken är en finländsk idé. Det stämmer. Kom med i vår verksamhet!

Också denna medelanskaffningskampanj för Kvinnobanken är möjlig tack vare tusentals volontärers arbetsinsats runtom i landet.

Projektgrupper med volontärerOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kasibute Iamura, 38 år, är ledare för en spar- och lånegrupp. Hon leder gruppen med trygg och säker hand  och hjälper de andra medlemmarna i gruppen.

Fortune Den – Redan den vackra kvinnans namn syftar på lycka. Och lycklig, det verkar hon vara. Denna 40-åriga ensamstående mamma inledde återförsäljningen av lokala läskedrycker med ca 190 dollar som hon lånat av gruppen. Hennes  vardagsrum fungerar på ett hemtrevligt sätt som byns enda återförsäljningspunkt. Med sina inkomster har hon utvidgat sina majs- och bönfält. Hon är särskilt stolt över sin senaste anskaffning, en tjur.

Speciosa Nakabugo  är en blyg men djärv 33-årigkvinna. Hon är bokförare för spar- och lånegruppen. Under två år har hon med gruppens hjälp sparat 185 dollar och med ett lån på 170 dollar grundat en liten livsmedelsaffär. Hon har redan betalat tillbaka lånet med sina inkomster. Affären inbringar ca 10 dollar i veckan. Med pengarna betalar hon barnens skolavgifter. Drömmen är en egen skoaffär.

Rosemary Nakabito, 50 år, är sekreterare för spar- och lånegruppen. Gruppen har gett henne ekonomisk stabilitet. Hon behöver inte längre oroa sig varje dag över hur hon ska klara sig och få sin utkomst. I gruppens utbildning har hon lärt sig spara och hantera sina utgifter. Med ett lån på ca 155 dollar köpte hon en halv eker odlingsmark för att odla råvaror till försäljning. Dessutom har hon köpt ett par getter. Skolavgifterna för de sex barnen uppgår till ca 385 dollar om året men barnens drömmar om framtiden är viktiga för henne.

Gertrude Kyomugisha  – Innan hon anslöt sig till spargruppen gav 45-åriga Gertrudes affär inom detaljhandeln en vinst på ca 40 dollar om året. Med de pengar hon sparat i spargruppens kassa, har hon kunnat utöka utbudet i affären. Nu ger salt, socker, läskedrycker, böcker, pennor och tvålar en vinst på ca 190 dollar om året. De extra inkomsterna ger trygghet inför ålderdomen och hon har även investerat sina pengar i två gödgrisar. Med de pengar hon sparat i spar- och lånegruppens kassa, grundade hon en liten läskedrycksverksamhet. Med råvaruinköp på två kilo till ett pris av två dollar, producerar hon 20 liter läskedryck. Hon säljer Kashera-drycken varje fredag på marknaden och vid dagens slut har hon fått ihop en vinst på ca 8 dollar. Sparandet har blivit en vana. Efter att barnens skolavgifter är betalda, blir det ännu en liten summa kvar att sätta undan. Drömmen är att spara ihop mer pensionspengar i gruppen. Hon är nu 58 år. ”Jag saknar ingenting längre!”