Vahvistamme tyttöjen ja naisten asemaa

Tuemme hauraassa asemassa olevia tyttöjä ja naisia saamaan koulutuksen ja oman toimeentulon, jotta he voivat itse vaikuttaa elämäänsä.

  • Tarjoamme ammatillista koulutusta tytöille ja naisille.
  • Perustamme säästö- ja lainaryhmiä sekä tarjoamme yrittäjyys- ja tuotantokoulutuksia, joiden avulla naiset pääsevät kiinni omaan toimeentuloon.
  • Koulutamme naisia ja yhteisöjä naisten oikeuksista sekä toimimaan esimerkikiksi sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan.

Työmme kohdistuu aina naisten aseman vahvistamiseen, mutta vaikutus näkyy myös perheiden ja yhteisön hyvinvoinnin kasvuna. Naisten tasa-arvoisemman aseman myötä lapset, perheet ja yhteisöt voivat paremmin.

Lue lisää täältä, miksi juuri naisten toimeentulo ja koulutus ovat avainasemassa tasa-arvon toteutumisen kannalta.

Unelma

Yhä useampi kehittyvien maiden nainen on saanut mahdollisuuden nousta köyhyydestä, yhä useampi perhe on saanut toimeentulon, yhä useampi yhteisö voi paremmin ja ihmiset ympäri maailmaa ovat liittyneet mukaan tekemään tästä unelmasta totta.

Missio

Naisten Pankki tukee kehittyvien maiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein.

Arvot

Kekseliäisyyttä ja sitkeyttä tarvitaan vaikeuksien keskellä,  ilo rohkaisee jatkamaan,  keskinäinen kunnioitus ja yhteenkuuluvuus auttavat eteenpäin,  toivo muuttuu todeksi tekojen kautta, läpinäkyvyys synnyttää luottamusta.