5+1 syytä, miksi sinun kannattaa tukea naisten työtä

nainen katsoo kameraan ja hymyilee itsevarmana.

Lahjoita ammatti

euroa


Naisia tarvitaan rakentamaan kestäviä yhteiskuntia. Listasimme tärkeimmät syyt, miksi juuri oma työ ja toimeentulo ovat keskeisiä naisten aseman vahvistumiselle.

1. Naisten työnteko on ihmisoikeus

Jokaisella naisella tulee olla taloudellinen valta ja vapaus päättää itse elämästään. Mutta oma työ on yhä monelle naiselle kaukainen haave, sillä köyhyys, eriarvoisuus ja rakenteet estävät sen. Enemmistö äärimmäisessä köyhyydessä elävistä lähes 700 miljoonasta ihmisestä on naisia. Lisäksi 2,4 miljardilla naisella ei ole samoja taloudellisia mahdollisuuksia kuin miehillä.

2. Naisten on saatava työstään ansaitsemansa palkka ja arvostus

Naiset tekevät kolme kertaa enemmän kotitöitä kuin miehet. Samaan aikaan 63 prosenttia työikäisistä naisista on palkallisessa työssä. Naiset tekevät siis valtavasti työtä, mutta vain pienestä osasta maksetaan palkkaa.

3. Jokaisella naisella pitää olla mahdollisuus tehdä valintoja

Köyhyydessä elävät ja puolisonsa tuloista riippuvaiset naiset ovat alttiita monenlaiselle hyväksikäytölle. Joka kolmas maailman nainen on kokenut väkivaltaa lähisuhteessa. Oma toimeentulo tarjoaa naiselle keinot vaikuttaa oman elämänsä suuntaan.

4. Naisten vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä

Etenkin kehittyvissä maissa koti- ja hoivatyöhön hupeneva aika on pois ansiotyöstä, opiskelusta tai vaikka yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Työn kautta naisten asema vahvistuu ja heidän äänensä kuuluu paremmin perheen sisällä ja yhteisöissä.

5. Kehitykseen on otettava mukaan myös toinen puoli maailman väestöstä

Kestävä kehitys ei ole mahdollista, jos naiset jätetään päätöksenteon ja toiminnan ulkopuolelle. Naisten tukeminen on tutkitusti tehokkaimpia keinoja vähentää köyhyyttä, sillä naisten tasa-arvoisemman aseman myötä lapset, perheet ja yhteisöt voivat paremmin.

Lisäksi kehittyvien maiden toimeentulomahdollisuuksien tukeminen vähentää myös tarvetta muuttaa työn perässä, kun yhteiskunnat voivat paremmin.

+ 1 Naiset valitsevat rauhan

Naisten Pankki on 15 vuodessa vahvistanut jo 92 000 naisen asemaa. Olemme nähneet kuinka nainen, joka pystyy itse päättämään elämästään, tekee asiat toisin. Hän panostaa lastensa koulutukseen ja toimii väkivaltaa vastaan. Kun naiset voivat päättää, koko maailma voi paremmin.

Toimi tasa-arvon puolesta.

Lahjoita ammatti

euroa

Lue myös: 10 syytä, miksi muutoksella on naisen kasvot >>

KUVA: Sairaanhoitaja Anita Owaruhanga, 29,  pyörittää omaa klinikkaa Ugandan lounaisosissa. Kuvaaja: Antti Yrjönen