5+1 syytä tukea naisten työtä

nainen katsoo kameraan päättäväisenä

Kyllä! Tuen naisia

euroa


Listasimme tärkeimmät faktat, miksi juuri oma työ ja toimeentulo ovat keskeisiä naisten aseman vahvistumiselle.

1. Työnteko on ihmisoikeus, joka ei vielä toteudu kaikille

Jokaisella naisella tulee olla taloudellinen valta ja vapaus päättää itse elämästään. Mutta oma työ on yhä monelle naiselle kaukainen haave, sillä köyhyys ja eriarvoisuus estävät sen.

2. Näkymätön työ vie naisilta mahdollisuuksia

Naiset tekevät keskimäärin kolme kertaa enemmän kotitöitä kuin miehet. Etenkin kehittyvissä maissa kotitöihin hupeneva aika on pois ansiotyöstä, opiskelusta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

3. Ilman työtä naiset ajautuvat heikompaan asemaan

Jos nainen on riippuvainen muiden tuloista ja turvasta, hänellä ei ole mahdollisuutta tehdä omia valintoja. Tyttöjen ja naisten kouluttautuminen katkeaa usein avioliittoon tai lasten saantiin.

4. Työ ja oma raha tuovat naiselle vapauden päättää itse elämästään

Ammatti ja toimeentulo tarjoavat naiselle mahdollisuuden vaikuttaa oman elämänsä suuntaan. Taloudellinen itsenäisyys ja osaaminen kannustaa naisia osallistumaan yhteiskunnan toimintaan muillakin tavoin.

  • Koulutettu äiti panostaa todennäköisemmin lastensa koulutukseen, huolehtii heidän hyvinvoinnistaan ja saa vähemmän lapsia.
  • Etenkin tytöille ansiotyötä tekevät äidit ovat tärkeitä roolimalleja.

5. Kehitys ei ole mahdollista ilman puolta maailman väestöstä

Naisten työn ja yrittäjyyden tukeminen on tehokkaimpia tapoja lisätä tasa-arvoa perheissä ja yhteiskunnissa, sillä se tuo naisille valtaa vaikuttaa ja osoittaa naisten valtavan potentiaalin. Maailma tarvitsee naisten osaamista!

+ 1 Naiset valitsevat rauhan ja turvallisuuden

Naisten Pankki on vuodesta 2007 vahvistanut jo 92 000 naisen asemaa. Olemme nähneet kuinka nainen, joka pystyy itse päättämään elämästään, tekee asiat toisin. Hän panostaa lastensa koulutukseen ja toimii väkivaltaa vastaan. Kun naiset voivat päättää, koko maailma voi paremmin.

Tarvitsemme sinua

Kehitys ja kestävä rauha ovat mahdollisia vain, jos naiset ovat mukana. Kuukausilahjoittajana tuet naisia hankkimaan ammatin, perustamaan yrityksen ja vaikuttamaan elämänsä suuntaan.

Tue kuukausilahjoittajana

euroa

Aloituskuva: Nepalilainen Laxmi Darlami on perustanut Naisten Pankin tuella tuottoisan kiivifarmin, jonka tulot turvaavat koko hänen perheensä elannon.