10 syytä, miksi muutoksella on naisen kasvot

joukko naisia kaupparakennuksen edustalla
Maailma ei ole tasa-arvoinen ja erityisen epäoikeudenmukainen se on naisille. Mutta tarvittava voima muutokseen on naisissa itsessään.

1. Köyhyydellä on naisen kasvot

Äärimmäisessä köyhyydessä elää 689 miljoonaa ihmistä, se on enemmän kuin koko EU:ssa on asukkaita. Enemmistö on naisia ja neljä viidestä asuu maaseudulla.

Köyhässä yhteisössä elävä nainen on erityisen haavoittuva epätasa-arvoisen asemansa vuoksi. Jos nainen on riippuvainen muiden tuloista ja turvasta, hänellä ei ole mahdollisuutta tehdä omia valintoja.

Joka kolmas nainen kohtaa lähisuhdeväkivaltaa elämänsä aikana, ja lukutaidottomista enemmistö on naisia.

2. Naiset tekevät kolme kertaa enemmän palkatonta työtä kuin miehet

Kaikki naiset tekevät työtä, mutta kaikesta työstä ei makseta palkkaa. Kodeissa ja virallisen talouden ulkopuolella tehdään paljon palkatonta ja sen vuoksi näkymätöntä työtä.

Suuri osa näkymättömästä työstä on hoivatyötä eli kodin piirissä tapahtuvaa lapsista, sairaista ja ikääntyneistä huolehtimista sekä käsitöitä ja pienviljelyä.

Maailmanlaajuisesti naiset tekevät 75 prosenttia palkattomasta työstä ja kuluttavat siihen kolmesta kuuteen tuntia päivässä.

Lasten- ja kodinhoito vie paljon aikaa, ja se on pois palkkatyöltä ja maanviljelyltä. Maailmassa 63 prosenttia työikäisistä naisista on töissä – ja vastaa samalla perheestä ja kodista.

Nainen kävelee sillalla.

Nainen kävelee sillalla Nepalissa.

3. Kriisit ja katastrofit kiristävät naisten huonoa asemaa entisestään

Koronapandemia on vaikeuttanut työntekoa ja sitonut naiset tiiviimmin kodinpiiriin ja hoivatyöhön.

Myös ilmastokriisi vaikeuttaa naisten elämää osumalla aloihin, joilla naiset toimivat, kuten viljely ja ruokahuolto. Alemman koulutustason vuoksi naiset eivät saa yhdenvertaisesti tietoa ilmastonmuutoksesta ja keinoista, joilla varautua sen vaikutuksiin.

Lue lisää täältä >>

4. Työ tuo naisille valtaa vaikuttaa

Kirkon Ulkomaanavun toimeentulotyön vanhempi asiantuntija Ulla Sarasalmi on työskennellyt Naisten Pankin hankkeiden parissa vuosien ajan. Hän on työssään nähnyt, kuinka äärimmäisestä köyhyydestä voi nousta koulutuksen ja omien ansioiden avulla.

– Haastattelin naisia Ugandassa köyhyydestä ja he sanoivat, että köyhä on sellainen, joka ei pysty tekemään työtä. Työnteon voi estää vamma tai sairaudet, mutta myös kodintyöt ja hoivataakka. Köyhin on yksinäinen nainen, jolla on paljon lapsia, Sarasalmi kertoo.

Oman työn ja toimeentulon avulla nainen voi vaikuttaa itse elämäänsä ja tehdä päätöksiä myös perheensä hyväksi.

Luokassa istuvia naisia. Etualalla nainen nojaa takana olevaan pulpettiin.

Naisia lukuopetuksessa Keski-Afrikan tasavallassa.

5. Naisten työstä hyötyvät suoraan lapset ja perheet

Tyttöjen koulutusta pidetään yhtenä tehokkaimpana keinona kestävän kehityksen tukemiseen. On myös olennaista, että äiti pystyy tarjoamaan lapsilleen turvallisemman elämän.

Koulutetut vanhemmat todennäköisemmin panostavat omien lastensa koulutukseen, eikä lasten tarvitse keskeyttää koulua työnteon vuoksi. Lukutaito ja koulutus antavat äidille mahdollisuuden saada ja etsiä tarpeellista tietoa.

– Esimerkiksi, kun saat sairaalle lapsellesi lääkkeet, osaat lukea niiden mukana tulevan ohjeen ja hoitaa lasta niin, että hän parantuu. Terveydestä huolehtiminen vaatii pääsyn oikean tiedon lähteille, Sarasalmi kertoo.

6. Naisten koulutus tukee kestävää kehitystä

Koulutuksen merkitys muutokselle ja kehitykselle on valtava. Esimerkiksi monipuolinen tieto ilmastonmuutoksesta, siihen sopeutumisesta ja kestävistä maanviljelyratkaisuista ovat elintärkeitä ilmastokriisiin vastaamisessa.

Ennen kaikkea koulutus on suuri mahdollistaja muutoksille. Maailmalla ei ole varaa hukata naisten osaamista ja näkökulmia.

Naisia tarvitaan rakentamaan kestäviä yhteiskuntia ja rauhaa.

Nainen kävelee kanalassa ja pitelee munakennoa sylissään

Ugandalainen Esther Mugweri kerää Kampalaan lähetettäviä kananmunia.

7. Itsetienattu raha tuo vaikutusmahdollisuuksia

Tilanteessa, joissa naisten tekemä osuus työstä on palkatonta, on miehillä katsottu olevan vahvempi oikeutus päättää kotitalouden varojen ja omaisuuden käytöstä.

Omalla työllä ansaittu raha vahvistaa naisen asemaa perheessä ja tasapainottaa päätöksentekoa. Lisääntyvä päätäntävalta luo rohkeutta osallistua yhteiskunnan toimintaan muillakin tavoin.

– Esimerkiksi Naisten Pankin osuuskunnissa naiset heräävät omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa.

Kun nainen on täysin kodinpiiriin sidottu, hän ei pääse käyttämään kaikkea potentiaaliaan, Sarasalmi sanoo.

8. Naisten päätösvaltaa on lisättävä

Naisten asemaa korjataan usein suhteessa siihen mitä se oli aiemmin, kohennetaan lähtötilannetta, vaikka tavoitteena tulisi olla aito tasa-arvo. Tasa-arvo vaatii toteutuakseen naisia johtaviin asemiin ja niihin pöytiin, joissa päätöksiä tehdään.

Naisten Pankin tavoitteena on, että jokaisella naisella on taloudellinen valta ja vapaus päättää elämästään.

Muutoksen ketju alkaa siitä, että naiset lähtevät ulos kodin seinien sisältä. Vaikeista lähtökohdista kohonneet naiset ovat positiivisia esimerkkejä siitä, että muutos on mahdollinen. Tasa-arvo on sitä, että kaikkien ääni pääsee kuuluviin.

Kaksi naista etualalla asettelevat tavaroita. Taustalla oleva nainen katsoo kaukaisuuteen.

Puheenjohtaja Adah Tukahirwa (keskellä) valvoo, että kaikki tapahtuu sääntöjen mukaisesti säästöryhmän tapaamisissa.

9. Naisten Pankki luo mahdollisuuksia

Koulutamme ja tuemme naisia ammattiin ja yrittäjyyteen. Työmme ydintä ovat naisten säästöryhmät ja osuuskunnat sekä niiden tukeminen.

  • Säästöryhmän jäsenet voivat saada matalakorkoista lainaa lisätulojen hankintaan ja yrittämiseen.
  • Osuuskunnat voivat yhdessä hankkia viljelyyn tarvittavia tarvikkeita ja saada ne näin halvemmalla kuin tilaamalla yksin. Tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja myynti on tehokkaampaa yhdessä.
  • Yrittäjyyskoulutus ja ryhmien tuki mahdollistavat oman yritystoiminnan.
  • Lukuisat Naisten Pankin tukemat naiset toimivat yrittäjinä, tuottavat käsitöitään markkinoille tai pyörittävät omaa kauppaa tai kahvilaa. Tuloista riittää lasten koulunkäyntiin ja säästöönkin.

Osuuskunnat luovat yhteisön, jolla on vaikutusmahdollisuuksia muihinkin naisten arjessa vaikuttaviin asioihin. Esimerkiksi osuuskuntien yhteyteen on perustettu väkivallan vastaisia komiteoita. Toiminnan ansioista naisiin kohdistuva väkivalta voidaan nostaa esiin ja siihen on mahdollista puuttua.

Naisten Pankin tukemista ryhmistä osallistujat saavat muutakin kuin paremman toimeentulon.

Säästöryhmä voi tarvittaessa lainata varoja akuuttiin kriisiin, kuten sairastumiseen. Tai tukea ryhmäläistä säästämään lasten koulunkäyntiä varten. Taloudellisen tuen lisäksi ryhmäläisten kesken jaetaan huolia ja murheita sekä autetaan toisia lasten- ja kodinhoidossa sekä tuetaan työnteossa.

10. Sinä voit auttaa

Meistä jokaisella on mahdollisuus toimia suoraan tasa-arvon ja naisten toimeentulon hyväksi. Naisten Pankin kuukausitukijana teet muutoksesta mahdollista 7 maassa.

Sinun tuellasi Naisten Pankki tukee naisia, jotta he voivat päättää itse omasta elämästään ja toimia muutoksen tekijöinä.

Muuta maailma kanssamme tänään >>

Lähteet: World Bank, UN Women, Carolibe Criado Perez (2019): Näkymättömät naiset