Nainen katsoo kameraan ja hymyilee ystävällisesti.