Tack för ditt bidrag!

Ett varmt tack för din värdefulla donation! Med din hjälp får en u-landskvinna möjlighet att försörja sig och sin familj.

Om du redan har anmält dig till Gå ett Yrke till en Kvinna-evenemanget, är du varmt välkommen! Vi sänder tilläggsinformation när evenemanget närmar sig. Den lokala informationen uppdateras på evenemangssidan. Vi tillönskar alla deltagare välgörande gång!

Om du gav en donation men inte ännu har anmält dig, kan du göra det här >>.