Lämmin kiitos!

Ett varmt tack!

 Vi bekräftar  inom kort att vi emottagit formuläret.

Du kommer väl ihåg att berätta för din gäster  vilka kontonummer Kvinnobanken har ( Nordea: FI63 1745 3000 1321 02 eller
OP: FI47 5789 5420 0246 76) och vad du önskar att man skriver i meddelandefältet. På det sättet går stödet till det ändamål du valt.

Ungefär två veckor efter festen eller minnesstunden, får du en förteckning över alla dem som bidragit och ett meddelande om  slutsumman.

Tack för att du hjälper u-ländernas allra fattigaste att livnära sig!