Tack för ditt bidrag!

Du är Julens välgörare! Ett varmt tack för att du i jul är med och understöder kvinnornas företagande och utkomst.

Låt oss gärna få veta att du är med i Julbanken, så sänder vi dig Julbankens banners som du kan dela på nätet: naistenpankki@kirkonulkomaanapu.fi