JAG HAR #ENPLAN

Kampanjen JAG HAR #ENPLAN stöder kvinnors företagande och utkomst i utveklingsländerna.

Största delen av de 800 miljoner människor i världen som lever i extrem fattigdom är kvinnor. I lönearbetsmarknaden deltar 47 % av kvinnorna och 72 % av männen men kvinnorna utför största delen av det oavlönade arbetet i världen eller av arbetet inom den inofficiella sektorn.

Företagandet är kvinnornas dörr till ett bättre liv.

Laxmi Shrestha, 35, har nu ett framgångsrikt ekogödselföretag i Nepal.

Laxmi Shrestha, 35, har nu ett framgångsrikt ekogödselföretag i Nepal.

Varför lönar det sig att satsa på företagsverksamhet som bedrivs av kvinnor?

När en kvinna kan delta fullvärdigt i ekonomin, får hon i högre grad sin röst hörd också i samhället. Hennes ekonomiska oberoende bryter sådana traditioner som begränsat hennes liv.

Det är påvisat att kvinnan använder sina inkomster till familjens och barnens bästa.

När den ekonomiska jämlikheten stärks, får också flickorna i kommande generationer en bättre ställning i samhället.

Det är förnuftigt att satsa på kvinnorna. Alla, familjen, lokalsamhället och samhället i stort, har nytta av det.