Raseborg / Raasepori

Kom med i Kvinnobankens verksamhet och stöd kvinnor i u-länderna!

Kvinnobanken har aktiva lokalgrupper på många orter i Finland. De ordnar evenemang och verksamhet med sina frivilliga. Välkommen med till Kvinnobankens verksamhet på din eget hemort!

Vad är Kvinnobanken?

Kvinnobanken är en gemenskap och en fond för att stöda kvinnors företagande och utkomst i u-länder. Kvinnobanken startades i maj 2007  som ett samarbete mellan Kyrkans Utlandshjälp och inflytelserika kvinnor som besökt Liberia.

Utgångspunkten och målen för Kvinnobanken

Målet för Kvinnobanken är att stöda kvinnornas företagande i u-länderna för att övervinna fattigdomen både i Afrika och i de andra världsdelarna. I synnerhet i u-länderna är kvinnorna och flickorna en outnyttjad resurs när det gäller att utveckla samhället.

Det är viktigt att förbättra kvinnornas ställning och utkomst, om man vill avskaffa fattigdomen och förbättra levnadsstandarden. Genom att på ett hållbart sätt stöda kvinnor stöder du familjen och ofta hela bygemenskapen. När kvinnornas utkomst förbättras ökar det hela familjens inkomster. I många projekt har också männen sin egen roll. Till exempel i Kambodja är både män och kvinnor medlemmar i bybankerna.

I många internationella forum har man konstaterat att en förbättring av kvinnornas utkomstmöjligheter, hör till de viktigaste metoderna att avskaffa fattigdomen. Kvinnorna är ofta de allra fattigaste av de fattiga. Att förbättra kvinnornas ställning bidrar direkt till att förbättra hela familjen och till och med hela bygemenskapens välfärd.

Raseborg
Ulla Grönvall-Streng
ulla.gronvall-streng(at)surfnet.fi
040 5033 361