Stöd fattiga flickors skolgång och ge ett Stipendium till en flicka.

Som månadsgivare gör du gott varje månad!

Bli en månadsgivare

Som månadsgivare stöder du företagsamheten bland u-landskvinnorna. Varje månadsgivare är viktig!

Du kan börja idag!
Give livelihood!

Ge Ett Yrke

Skänk ett Yrke till en u-landskvinna. Hon bär ansvaret för hela familjens välmående. Genom att ge henne ett Yrke gör du en bättre morgondag möjlig för en medsyster i ett u-land.

Ge en annorlunda gåva

Vad är Kvinnobanken?

Vad gör Kvinnobanken? Hur stöder ni kvinnor? Hur vet jag att mina pengar går fram till rätt ställe?


Läs mer om Kvinnobanken!

Bli en aktieägare

Bli aktieägare i Kvinnobanken genom att köpa en aktie á 750 €. Som aktieägare du får ett aktiebrev och ditt namn antecknas i aktieägarförteckningen.

Läs mera