Företagssamarbete

Många företag och samfund har valt Kvinnobanken till sin samarbetspartner.

Stöd oss

euro

Våra partner har nytta av samarbetet på många sätt

Kvinnobanken stärker företagets anseende som en ansvarsfull aktör. Kvinnobanken vidgar organisationens nätverk och möjligheter att påverka. Samarbetet med Kvinnobanken kan medföra nya kunder och öka intresset för företagets produkter och tjänster. Samarbetet med Kvinnobanken kan öka personalens motivation och engagemang. Samarbetet kan vara en engångsföreteelse eller bli ett långvarigt partnerskap.

Varför just Kvinnobanken?

Enligt undersökningar hjälper man familjen och hela samhällen i u-länderna genom att hjälpa kvinnorna.

I Kvinnobanken kombineras frivillig medelanskaffning och professionellt utvecklingssamarbete. För alla biståndsprojekt fastställs tydliga målsättningar och det sker både en utvärdering och uppföljning. Och administrationskostnaderna hålls så låga som möjligt.

Med hjälp av samarbetspartnernas donationer finansieras:

Projekt som förbättrar kvinnornas ekonomiska situation, höjer deras kunnande och förbättrar deras rättigheter. Det sker med smålån, yrkesutbildning och annan verksamhet som gynnar företagandet. Också andra kreativa projekt som har kvinnors företagande som målsättning finansieras.

Våra företagsgåvor är

  • aktier
  • gåvor för bemärkelsedagar och andra uppvaktningar
  • A-aktieportfölj till det nominella värdet 7 500 €
  • B-aktieportfölj till det nominella värdet 3 750 €

Kontakta oss: naistenpankki@kirkonulkomaanapu.fi