Ansvar efter slutfört projekt

Kvinnobanken har verkat i nästan sju år. Vi har genomfört projekt i sammanlagt 12 länder. Projekten, såsom spar- och lånegrupper, räcker 3-4 år.

Projektförslagen som grundar sig på lokala behov, kommer till Kyrkans Utlandshjälp alltid från lokala aktörer i målländerna. Utlandshjälpen bedömer om projektet är möjligt att förverkliga. Därefter presenteras projektet för Kvinnobankens styrgrupp som besluter om projektet skall genomföras. Beslutet är positivt i fall Kvinnobankens mål och mission om ett bättre liv för utvecklingsländernas kvinnor, kan förverkligas genom projektet.

Vi är redan i det skedet, att flera av Kvinnobankens projekt är på slutrakan.

Nu ser man till att projekten slutförs ansvarsfullt och enligt planerna. Till exempel spar och lånegrupperna i Uganda fortsätter självständigt efter år 2014. Byabank­projektet som slutfördes i Peru år 2012, skall utvärderas under nästa år för att vi skall få veta vilken bestående inverkan projektet haft på kvinnornas liv och vad som hänt efter att Kvinnobanken lösgjorde sig från projektet.

Projekten utvärderas också för att vi ska lära oss av dem och utveckla vår verksamhet för en bättre framtid för kvinnorna i utvecklingsländerna.

Text: Ritva Ohmeroluoma

Publicerad i Kvinnobankens Delårsrapport 2/2013.