Bondförnuft och nya affarsidéer

Musikern Lauri Tähkä har blivit kallad till ambassadör för Kyrkans Utlandshjälp. Han kommer att ägna sig särskilt åt frågor som berör kvinnornas utkomstmöjligheter och företagsamhet. Tähkä verkar också som ambassadör för Kvinnobanken. Han besökte Nepal i september

Kvinnornas styrka och hjärtlighet överraskade Lauri Tähkä i Nepal. ”Jag behövde inte tänka efter en sekund när jag fick förfrågan. Jag vill vara budbärare. Jag tänker berätta för både vänner och okända att jag besökt Nepal och vad jag upplevt där.” Fastän kvinnorna lever i väldigt fattiga förhållanden har de, när de fått utbildning, hämtat styrka hos var­andra och grundat små andelslag och innovativa små företag.

Företagande förändrar livet

Lauri Tähkä bekantade sig med ett andelslag som bestod av 349 kvinnor i byn Devichaur. Kvinnorna har drivit sin verksamhet ett steg längre: de har hyrt en lastbil som levererar frukt och grönsaker till torget i Katmandu varannan dag. En kvinna sköter försälj­ningen, det ger de övriga tid för annat. En del kvinnor använder inkomsten till skolförnödenheter och vardag­liga utgifter medan någon annan sparar till en ko.Lauri Tähkä Nepalissa: Tomaattitunneli ja kompostimultayritys.

I byn Bhardeu träffade Lauri Tähkä tre kvinnor vilka arbetade inom ett Kvinnobanksprojekt; de hade star­tat en tomatodling genom att skaffa tak av plast och ett enkelt bevattningssystem där regnvatten leds ner i en tunn stråle till plantornas rötter. Marknaden finns redan: tomaterna levereras färska för försäljning till närbutikerna.

”Våra liv har förändrats när vår självkänsla ökat. Det känns som om vi klivit upp på ett högt berg”, så beskri­ver de icke läskunniga kvinnorna sin nya situation.

Enkelt är vackert

Det mest imponerande projektet är i all sin enkelhet ett komposteringsföretag. Fem kvinnor har grundat ett andelslag och tillsam­mans hyrt en liten landlott där de alla har en kompost. Man samlar löv, gräs och hö från gatorna. I Nepal producerar komposterna redan på en månad näringsrik mylla som silas, läggs i påsar och säljs till trädgårdar och odlingar. Eftersom omkostnaderna är låga blir vin­sten stor.

”Som företagare förstår jag den här världen väl. Bu­sinessidéer som grundar sig på bondförnuft är de bästa. Det var fint att se hur startandet av ett eget företag gett kvinnorna självständighet och styrka”, berättar Tähkä.

Text: Veera Hämäläinen

Bild: Ville Asikainen/Kyrkans Utlandshjälp

Publicerad i Kvinnobankens Delårsrapport 2/2013.