”Då en kvinnas ställning stärks i Uganda, stärks samtidig hela familjen”

En grupp volontärer från Kvinnobanken och dess ledningsgrupp besökte i februari Uganda för att bekanta sig med projekt som Kvinnobanken finansierat. Under resan träffade gruppen åtta spargrupper för kvinnor som Kvinnobanken finansierat i landets sydvästra del i Sembabule och i norr i Pader.

Spargruppen ges en sex månader lång utbildning av fältarbetare, under den tid då sparverksamheten inleds. Kvinnobankens medel finansierar inte direkt grupperna, utan fältarbetarna ger medlemmarna i grupperna utbildning i hur de kan spara av sina små inkomster.Uganda, 2013 helmikuu

Varje kvinna sparar varje vecka en summa som man kommit överens om i gruppen, som placeras i gruppens noggrant bevakade kassaskrin. Spargruppen kan även låna pengar till sina medlemmar. Med de insamlade medlen utvecklar medlemmarna den egna affärsverksamheten. Till en gemensam social fond doneras små summor, så att gruppen vid behov kan hjälp exempelvis en kvinna som blivit änka eller en medlem i en annan svår situation, även utan återbetalning.

Text: Ulla Kärki

“Tidigare oroade jag mig till exempel för barnens skolavgifter. Nu kan jag lana pengar för dem. Jag tog även ett lan för att köpa en ko, och jag far snart inkomster da jag säljer köttet.”

Lilian Kemigisha, Sembabule

Verksamhetsprinciper för spargruppen

I samband med att gruppen bildas ges en sex månader lång utbildning, som innefattar ledarskap, spar- och låneverksamhet, utarbetande av regler för grupperna samt utvecklande av ekonomin. Dessutom ges deltagarna utbildning i djurskötsel, vidareförädling av jordbruksprodukter och marknadsföring. Under utbildningen deltar en byutvecklingsarbetare i mötena. I Sembabule får grupperna enbart utbildning och rådgivning, de får alltså inget kapital överhuvudtaget.

spargruppen samlas en gång i veckan. Under mötena redovisar varje medlem en sparsumma som läggs i kassan. Storleken på summan får gruppen själv bestämma. I grupperna i Sembabule är minimiinsättningen vanligtvis 2 000 ugandiska shilling (60 cent) och maximiinsättningen 10 000 shilling (2,80 euro).Naisten pankki Ugandassa, 2013

  • man kan ta ett lån för en summa som motsvarar tre gånger de egna besparingarna. Räntan på lånet är 5 procent i månaden (för banklån 20 procent). Spargruppen fattar själv beslut om räntenivån.
  • i slutet av den utsedda verksamhetsperioden fattar medlemmarna i gruppen sinsemellan beslut om användningen av kapitalet.
  • varje gång man samlas betalas en avgift till den sociala fonden (200 shilling (5 cent)). Den sociala fonden kan exempelvis vara till hjälp vid sjukdomsfall, olyckor och fungera som stöd för föräldralösa barns skolgång.
  • spargruppen förbinder medlemmarna: en straffavgift för försening är 200 shilling, för frånvaro utan orsak 500 shilling.

”Som medlem i gruppen har mitt tänkande utvecklats. Nuförtiden är jag väldigt  kreativ genast på morgonen da jag vaknar och börjar fundera på vad jag kunde göra för min familj.”

Florence Nakimbukmezi, Sembabule