Ett steg framåt i Kambodja

Kvinnobankens verksamhet i Kambodja håller på att ta ett stort steg framåt. Planen är att stöda andelslag där en del av medlemmarna redan tidigare varit med i Kvinnobankens projekt.

Ritva Ohmeroluoma, som är aktiv i Kvinnobanken, reste till Kambodja i maj. Under sina tre veckor där satte hon sig in i Kvinnobankens projekt. Hon kartlade också möjligheterna att med Kvinnobankens stöd starta andelslagsverksamhet i landet.

”Lagen om andelsverksamhet trädde i kraft 2011 i Kambodja. Hittills har andelslagen fungerat som inköps- eller lånekooperativ. Till exempel har andelslagen köpt in gödsel och sålt den vidare till medlemmarna till ett förmånligt pris. Eller så har de lånat ut pengar till en låg ränta.”

”Tanken är att utvidga redan existerande och utvecklingsbara andelslags verksamhet genom att skaffa gemensamma marknadsplatser. Då kan medlemmarna få ett bättre pris för sina varor och de klarar sig utan ’mellanhänder’”, säger Ritva Ohmeroluoma.

Organisationen Life with dignity, som är Utlandshjälpens samarbetspartner, hade på förhand valt ut tolv fungerande andelslag. En del av dem bekantade man sig med på plats.

”Man valde de mest utvecklingsdugliga andelslagen, där minst 80 procent av aktörerna är kvinnor. De måste också ha en fungerande och affärsidé och administration. På resan representerade jag både Kyrkans Utlandshjälp och finländska donatorer, så jag såg på situationen också med kritiska ögon”, konstaterar Ohmeroluoma.

450.000 euro har reserverats för projektet. De fördelas jämnt över tre år. Över 2.200 personer är förmånstagare i projektet. Andelslagens medlemsantal varierade mellan 190 och 220 personer.

Ritva Ohmeroluoma gick tillsammans med andelslagsaktiva igenom utmaningarna som ska övervinnas.

”Ivern och andelslagsandan växer. Staten har satsat på att utveckla andelsverksamheten genom att anställa rådgivare. En utmaning är själva andelslags-ordet på språket khmer, för det påminner om termen som Pol Pot använde för arbetslägren i landet. Vi håller så småningom att bli kvitt det skrämmande ekot.”

”Andra problem liknar de som finns hos oss. Till andelslagens styrelser söker sig personer som är mer intresserade av en synlig position än att göra någonting – det är allmänmänskligt. Att sätta stopp för det och att få med nya, motiverade och entusiastiska människor måste man ännu jobba med.”

Men Ritva Ohmeroluoma tror på andelslagsverksamheten och att den kommer att växa, och att Kvinnobankens verksamhet når en ny nivå i Kambodja. Det här projektet fungerar samtidigt som ett pilotprojekt för kommande satsningar i andra länder.

”Det här är ett stort steg mot skalfördelar. Nu förenar vi små enheter till större och det blir lättare att komma in på större marknader.”

Nu gör Ritva Ohmeroluoma och styrgruppens ordförande Reetta Meriläinen upp en plan för medelanskaffning. Målet är att få riktade donationer av finländska andelslag.

(Leach Rich Cham, ordförande för andelslaget i Reo, presenterar med hjälp av siffror andelslagets organisation och framsteg.)

Text: Ritva Ohmeroluoma/Tiina Toivakka
Foto: Ritva Ohmeroluoma