Företagare uppmuntrar kvinnor att våga satsa och hjälpa sig själva

Hjärtat slog ett extra slag då jag på resande fot fick meddelandet att jag valts till en av två ordförande i Kvinnobankens ledningsgrupp! Mitt mångåriga arbete som aktiv i Kvinnobanken fick på det här sättet en fin fortsättning. Entusiasmen och motivationen finns här, för mitt hjärta klappar för Kvinnobanken.

Jag är själv företagare. Kvinnobankens idé att hjälpa människor att hjälpa sig själva genom företagande, är väldigt viktig för mig. Mitt motto är: Om du vill hjälpa den hungrige, ge henne inte fiskar – lär henne att fiska.

Största delen av våra medsystrar lever i fattigdom utan framtidshopp. Vi rika västerlänningar lever i överflöd men vill ändå ha mer. Vi klagar på småsaker även när vi har det bra.

När jag under en projektresa i Kambodja såg Kvinnobankens byabanker och deras glada spargrupper, kände jag stolthet. När en företagare och mamma berättade att hennes barn inte längre går hungriga, brast jag i gråt. När jag såg de glada barnen i skolan, kände jag mig lycklig och glad, för med vår hjälp kan allt fler barn gå i skola.

Att främja kvinnornas ställning gör världen bättre, även om utmaningen ibland kan kännas övermäktig. Många av världens konflikter ökar uttryckligen kvinnornas börda och försämrar deras ställning.

Men till all lycka behöver vi inte förbättra hela världen. Det räcker att vi hjälper en kvinna i taget. Denna speciella tanke illustreras också med de enskilda räknestrecken i Kvinnobankens Logo

Kvinnobanken har under sina verksamma år visat att vi kan göra ett bestående avtryck med våra projekt. Tack till alla frivilliga aktiva, vänner och intressenter för ert värdefulla jobb.

 

Hannele Haltia, en av två ordförande i Kvinnobankens ledningsgrupp.

 

Bild: Tero Takalo-Eskola