Gå ett Yrke till en Kvinna 2016 satte insamlingsrekord

Gå ett Yrke till en Kvinna satte insamlingsrekord på söndagen den 11 september när evenemanget anordnades för sjunde gången. Kvinnobanken fick in donationer för nästan 90 000 euro och överskred därmed sin målsättning på 80 000 euro.

Evenemanget anordnades på över 60 orter från Rovaniemi i norr till Spaniens solkust i söder. Antalet orter var betydligt större än tidigare år och resultatet steg med 27 procent.

Resultatet motsvarar över 2 950 Yrken. Ett Yrke är en av gåvorna i urvalet av Annorlunda Gåvor. Med de insamlade medlen främjar man utbildning, företagande och utkomstmöjligheter för kvinnor i u-länder. Redan med 30 euro kan man hjälpa en kvinna att komma i gång med sitt företag.

‒ Det har talats mycket i offentligheten om att attityderna blivit hårdare. Hos oss i Kvinnobanken är situationen den motsatta. Människor vill hjälpa och se vad vi kan åstadkomma. Gå ett Yrke till en Kvinna -evenemangets intäkter motsvarar hela årsbudgeten för vårt projekt i Guatemala. Med pengarna kan vi till exempel främja över 550 kvinnors utbildning och yrkeskunskaper i 25 byar, berättar Arja Schobesberger som koordinerat evenemanget.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen deltog i evenemanget i Esbo.

‒ Det är fantastiskt att man också i år kan förändra livet för tusentals kvinnor genom att delta i ett evenemang som det här. Finland vill fortsättningsvis främja möjligheterna för kvinnor i u-länder att självständigt skapa sig ett uppehälle, konstaterade Mykkänen.

Gå ett Yrke till en Kvinna har flera företagspartner på nationell nivå. De är EY, DNA, Fazer och Matkavekka – Lomamatkat. På evenemangsorterna finns dessutom ett stort antal lokala samarbetspartner.

Nästa år anordnas Gå ett Yrke till en Kvinna den 10 september.

 

Tilläggsinformation

Arja Schobesberger
Koordinator för evenemanget Gå ett Yrke till en Kvinna
Volontär i Kvinnobanken
arja.schobesberger (at) gmail.com

Sara Linnoinen
Koordinator för evenemanget Gå ett Yrke till en Kvinna
Praktikant i Kvinnobanken
sara.linnoinen (at) kyrkansutlandshjalp.fi