”Jag vill vara med och skapa en jämlikare värld”

ruotsijuttu5Irja Kinnunen, 68, har i fem år varit aktiv frivillig i Kvinnobanken i Joensuu. Hon leder handarbetsgruppen Käteväiset, deltar i läscirkeln Lukevat Leidit och stickar strumpor i Sukkaryhmä. Hon har samlat ihop Narikkatiimi som några gånger fått sköta garderoben i stadens konsertsal till förmån för Kvinnobanken. Irja har också ansvarat för Gå ett yrke till en kvinna-evenemanget i Joensuu.

– Jag vill vara med och skapa en jämlikare värld. Jag tror att utbildning är det viktigaste steget mot jämställdhet. När kvinnorna i utvecklingsländerna med Kvinnobankens stöd får en röst kan de förverkliga sina drömmar. Alla mammors dröm är att försäkra sig om att deras barn får en bra framtid. Som mamma till en dotter och mormor till min dotterdotter vill jag vara med och stöda u-landsbarnens, speciellt flickornas, utbildning. Det värmer också ens eget hjärta att höra eller läsa om kvinnor i utvecklingsländerna som Kvinnobanken har hjälpt. Och Kvinnobanken är ju vi, alla frivilliga.

ruotsijuttu6Gertrud Clarke, 47, i Liberia tvingades avsluta skolgången på grund av inbördeskriget, men har ändå lärt sig läsa och skriva. Gertrud försörjer sin arbetslösa man, deras fyra barn och två barnbarn. I Bensonvilles mammaklubb Mother’s Club, som Kvinnobanken stöder, har Gertrud fått utbildning i bakande. Nu försörjer hon familjen genom att baka kakor och bröd som hon säljer på lokala marknader.

-I framtiden kommer jag att utvidga min affärsverksamhet. Min stora dröm är att mina barnbarn ska ha det lättare i livet och får fler möjligheter än jag. Jag vill också hjälpa andra mammor. Jag hoppas att ännu fler ska kunna delta i mammaklubbens verksamhet. Där lär vi oss nya färdigheter och med dem kan vi göra våra egna och våra barns liv bättre.

 

ruotsijuttu7Riikka Salmela, 30, är en av två ledare för Kvinnobankens Next Genaration-grupp för unga vuxna. Hon ordnar månadsmöten, aktiviteter och sköter informationen. Våren 2015 ansvarade hon bland annat för konceptet En bit dröm (Pala Unelmaa) på restaurangdagen i maj.

-Frivilligarbetet i Kvinnobanken är väldigt inspirerande. Vår superba grupp kläcker hela tiden nya idéer. Genom Kvinnobanken har jag träffat nya människor, hört inspirerande berättelser och fått möjlighet att arrangera fina evenemang. Kvinnobanken är en fantastisk finländsk frivilligorganisation som det är en ära och glädje att vara med i. Den gör ett viktigt arbete med att främja kvinnors och flickors utbildning och utkomstmöjligheter i utvecklingsländerna. Utbildning borde vara allas grundrättighet. Jag hoppas att min egen insats bidrar till att förverkliga det.  Jag vill uppmuntra i synnerhet unga vuxna att komma med i det här viktiga frivilligarbetet. Att vara aktiv i Kvinnobanken är väldigt belönande.