Kvinnobankens hjärta är månadsgivarna och volontärgrupperna

Mies istuu sohvalla ja katsoo hymyillen kameraan.

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

Kvinnobankens verksamhet stöds regelbundet av 3 400 aktiva månadsgivare. Rentav en tredjedel av medelanskaffningens intäkter kommer från månadsgåvorna. Regelbundna donationer är ett smidigt sätt att stöda kvinnor i sårbar position.

– Ett litet stöd möjliggör att drömmar stora som livet förverkligas. Med de moderata summor som vi månadsgivare bidrar med kan enorma drömmar bli verklighet, konstaterar månadsgivaren Ville Blåfield.

Med regelbundna månadsgåvor kan man långsiktigt stöda kvinnornas utkomst och företagande i projektländerna. Bidragen har en nyckelroll när vi planerar nya projekt, utvärderar resultaten av vårt arbete och informerar om det. De främjar familjernas och samhällets
välbefinnande och förutsättningar att bygga en hållbar framtid.

– Då jag stöder kvinnor stöder jag samtidigt barn. Genom Kvinnobankens verksamhet möjliggör vi mer jämlikhet och möjlighet att påverka för kvinnorna. När kvinnorna sysselsätts stärks deras självförtroende, och de får större möjligheter att påverka sin egen och
barnens framtid, säger årets företagarkvinna Minna Pirttilahti.

Man kan även ge av sitt kunnande och sin expertis

Den expertis som volontärer bidrar med i utvecklingssamarbetsprojekten är också ett värdefullt donationskapital. Via Kvinnobankens Skills Donation-program kan proffs inom olika branscher ansöka om volontärplatser utomlands för att utveckla och stärka projektarbetet. Volontärerna som väljs till programmet arbetar i 1–4 veckor med expertuppdrag i projektländerna tillsammans med lokala medarbetare.

Genom att arbeta tillsammans kan man hitta ännu bättre lösningar på hur man kan förbättra de specifika projektens verksamhetsförutsättningar och resultat.

Nätverket med lokalgrupper sträcker sig från Rovaniemi till Fuengirola

I Kvinnobankens lokala och nationella volontärgrupper görs ett imponerande och viktigt arbete för att öka utkomstmöjligheterna för kvinnor i utsatta situationer och samtidigt stöda lokalsamhällenas välfärd.

Till frivillignätverket, som sträcker sig från Rovaniemi via huvudstadsregionen och ända bort till Fuengirola på Spaniens solkust, hör 42 lokalgrupper med över 3 000 volontärer.

Med hjälp av en mängd varierande evenemang, produkter och marknadsföringssatsningar har man samlat in medel för att stöda tusentals kvinnors egen utkomst och hållbara välfärd.

Vid sidan av de lokala grupperna har de nationella arbetsgrupperna en viktigt roll i Kvinnobankens verksamhet. De erbjuder expertstöd inom kommunikation, förverkligandet av olika lokala och nationella event och kampanjer samt företagssamarbete.

Frivilligverksamheten och att tillsammans arbeta för något gott är givande även för de aktiva själva:

– Samvaron är väldigt munter och under pysslandet är det trevligt att prata om ditt och datt. Vi skrattar mycket och jag tror att den positiva energin tar sig in i produkterna vi tillverkar, säger Pirkko Huhtinen, grundare av Ilona-teamet i Tammerfors.