Kvinnobankens organisation

Ge ett Yrke till en Kvinna

euro

Kvinnobanken är en egen enhet och fungerar som en del av Kyrkans Utlandshjälps avdelning för intressentarbete, medelanskaffning och kommunikation. Kvinnobankens personal ansvarar för medelanskaffningen bland privatpersoner samt stöder volontärnätverkets mångsidiga verksamhet. Kyrkans Ulandshjälp har helhetsansvar för Kvinnobankens programarbete och förvaltar Kvinnobankens tillgångar.

Kvinnobankens styrgrupp har hand om de strategiska linjedragningarna och verksamhetens målsättningar. Den godkänner även Kvinnobankens projekt utgående från Kyrkans Utlandshjälps förslag samt följer med och bedömer hur väl målen uppnås. Utvecklingsgruppen utvecklar Kvinnobankens projektarbete, funderar på nya verksamhetsformer samt ökar arbetets genomslagskraft. Kvinnobankens ledningsgrupp består av ledarduorna från fyra nationella arbetsgrupper, två ordförande samt kontorets kontaktchef och enhetens chef. Ledningsgruppen är ett operativt organ och ansvarar för volontärnätverkets verksamhet som helhet och dess ledning. På nationell nivå finns fyra arbetsgrupper: kommunikationsteamet, företagsteamet, Jelpparit som stöder lokalgrupperna samt de unga vuxnas Next Generation. Kvinnobanken har volontärverksamhet på över 40 orter. Lokalgrupperna ordnar olika insamlingsevenemang och -jippon till förmån för Kvinnobankens projektarbete