Kvinnornas sak är allas vår sak

Ministeri Kai Mykkäsen Vierakynä Naisten Pankin vuosikertomuksessa.

Att skapa möjligheter för kvinnor är att skapa möjligheter att lyckas för familjer, byar och för hela folk. Jag tycker att det är passande att Kvinnobanken, som fokuserar på att lyfta kvinnor och familjer ur fattigdom, har grundats i ett land som Finland. Här har kvinnorna länge framgångsrikt deltagit i företagandet och arbetslivet, och de hade en central roll i att lyfta vårt land ur fattigdom.

Kvinnobanken är en sällsynt exemplarisk framgångssaga, vars kampanjer och projekt är efterfrågade i världen.

Även för mig var det en särskild glädje att, under min tid vid Utrikesministeriet, få vara med och främja Kvinnobankens arbete. Jag tackar för de konkreta och hållbara handlingarna bland dem som behöver hjälp.

Arbetet med att förbättra kvinnornas situation är starkt förbundet med hela samhället och dess strukturer. Att förbättra familjernas ekonomi genom att även bereda plats för kvinnorna i arbetslivet kräver, förutom förändrade attityder, att man utvecklar service såsom barndagvård.

Fokuserat och målinriktat utvecklingssamarbete likt Kvinnobankens har en nyckelroll när vi möter utmaningarna gällande u-landskvinnornas utbildning, arbetsliv och ställning i samhället. Förbättras kvinnornas situation minskar samtidigt sannolikheten för väpnade konflikter i området. Kvinnorna har haft stor betydelse för att lösa väpnade konflikter, och deras roll kommer förhoppningsvis att öka ytterligare. Som inrikesminister upplever jag att ett minskat antal konflikter indirekt återspeglar sig på Europa och Finland genom antalet asylsökande, så det handlar om något som berör oss alla.

Kvinnobankens varumärke är positivt och välkänt. Folk känner igen organisationens namn även om verksamheten fortfarande skulle vara obekant. Trots det finns det stora tillväxtmöjligheter. Finland och liknande länder har små resurser för utvecklingssamarbete. Tyvärr har också de stora länderna de senaste åren varit inne på en sparlinje. Men genom globalt samarbete, stark övertygelse och nya metoder kan vi fortfarande nå vårt mål att förbättra även kvinnornas situation.

Kai Mykkänen
inrikesminister

Motsvarande inlägg

År 2016 yogades, golfades och konserterades det

I januari samlades Kvinnobankens frivilliga till den årliga vårdagen i Helsingfors. Cirka 100 aktiva från hela landet fanns på plats. Kvinnobankens ordförande emerita Ritva Ohmeroluoma berättade om andelslagsprojektet i Kambodja...

Läs mera