Mammaklubbar utbildar och stöder kvinnor i Liberia – nyheter från Kvinnobankens projekt

I november besökte åtta Kvinnobanksaktiva Liberia för att bekanta sig med bankens projekt. Med på resan var också Kvinnobankens koordinator Jaana Hirsikangas och organisationsplanerare Outi Kirkkopelto från Kyrkans Utlandshjälp.

I Liberia är Kvinnobankens verksamhet uppbyggd kring sju mammaklubbar. De har sammanlagt 175 medlemmar. Överskottet från deras verksamhet går till flickors och kvinnors utbildning. Varje klubb avgör hur de fördelar stödet beroende på behoven. Pengarna kan användas till att skaffa skolmateriel, betala mindre bemedlade flickors skolavgifter eller till att utveckla skolbespisningen.

Föreningarna kan också ordna lokala kampanjer för att stöda jämlikhet och i synnerhet kvinnors möjlighet till utbildning på lika villkor. Projekten erbjuder också undervisning i läsning och medborgarkunskap, och sprider information för att förhindra tidiga äktenskap, tonårsgraviditeter och våld.