Upplevelser från Liberia

Päivi Aikasalo var en av de som besökte Liberia. Hon berättar om sina upplevelser:

Libera i Västafrika är en av Afrikas sköraste stater. Vid millennieskiftet härjades landet av två inbördeskrig. Sedan kom Ebolaviruset som lamslog nästan all normal aktivitet.

Mammaklubbarna verkar i samarbete med organisationen Forum for African Female Educationalists. Klubbarna erbjuder yrkesutbildning och läsundervisning för vuxna. De förmedlar också smålån till kvinnorna och ger stöd och undervisning i hur man startar ett företag. Till verksamheten hör också att informera om mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter.

Liberia försöker öka landets livsmedelsproduktion. Nu importeras till exempel en stor del av äggen. Ett viktigt projekt i Liberia går ut på att lära kvinnorna hönsuppfödning. Här har PNO, Project New Outlook, varit vår partnerorganisation. Hönsuppfödningen lärs ut från grunden. De liberianska kvinnorna är stolta över sina små hönsgårdar. PNO lär också ut hur man sköter ett trädgårdsland. Trädgårdslanden ger livsmedel både för familjen och till försäljning.

Vid den tekniska yrkesskolan i Buchanan i Grand Bassa-regionen studerar 20 unga kvinnor med Kvinnobankens stöd. Många av dem är ensamförsörjare. De blir svetsare, mekaniker, elektriker och yrkeskunniga inom jordbruk.

De liberianska kvinnorna har en dröm om en bättre framtid. Liberia lärde mig att ingen kan bygga sin framtid ensam. Kedjan från finländska Kvinnobanksaktiva till mammorna i en liberiansk mammaklubb är lång men nödvändig. Hjälpen når fram och att stöda de lokala partnerorganisationerna är en del av projektet. Genom handlingar blir hoppet verklighet.

 

Text: Päivi Aikasalo